Close

Cautio

Genom Etteplans samarbete med Cautio kan säkerheten vid Finlands 1800 obevakade järnvägsövergångar ökas. Etteplan ansvarade för den övergripande utvecklingen av Cautios system, där GPS-data från tåget triggar igång en ljussignal som varnar trafikanterna.

Smart ljussignal förbättrar säkerheten vid obevakade järnvägsövergångar

 

En obevakad järnvägsövergång utgör en allvarlig risk för vägtrafik. Finlands järnvägar har totalt 2778 övergångar, varav ca 1800 är obevakade. Dessutom finns hundratals obevakade järnvägsövergångar på industriområden och hamnar. För att öka säkerheten vid de obevakade övergångarna har det finska företaget Cautio har utvecklat ett system som med hjälp av smart, miljövänlig teknik och en enkel installation, minska riskerna och i slutändan rädda liv. Etteplan var ansvarig för den övergripande utvecklingen av Cautios lösning, från den ursprungliga idén till den färdiga produkten.

Slutresultatet är en IoT-lösning som hanterar data från övergången och tåget som med säker och stabil kommunikation via molnet ger ett tillförlitligt sätt kan signalera till trafikanterna när ett tåg närmar sig. Systemet har blivit framgångsrikt pilottestat och har fått Trafs säkerhetsgodkännande (Finlands motsvarighet till Trafikverket).

Huvudsyftet med produktutvecklingen var att garantera systemets funktionalitet under alla förhållanden.

"Etteplan har en omfattande kompetens inom operativ säkerhet och förmågan att använda existerande teknik på ett innovativt sätt", säger Cautios VD Henri Soininen.

Säkerhet och tillförlitlighet i fokus

 

Etteplans stora erfarenhet inom nätverk och kommunikation var en stor tillgång i projektet, där grunden för systemet baseras på mobila nätverk och VHF, som förser lösningen med GPS-positioneringsdata från tågets motor till molnet. Uppgifter om närliggande tågs position omdirigeras till varningsanordningen vid järnvägsövergången. När ett tåg är exempelvis 30 sekunder från övergången, aktiveras enheten och ett stark LED-lampa börjar blinka.

Ljussignalsystemet som är utvecklat av Etteplan och Cautio uppfyller höga säkerhetsstandarder. Detta är möjligt tack vare användningen av mobilnätet och VHF-radiotekniken. De två kanalerna säkerställer att data vidarebefordras till anordningen även om en av dataöverföringskanalerna skulle sluta fungera. Om båda radiosignalerna störs, informeras tågföraren och kan till exempel använda tågets signalhorn när de når korsningen

 

Miljövänlig och lättinstallerad lösning

 

Förutom sin höga säkerhet och tillförlitlighet är ljussignalanordningen snabb och enkel att installera. Det kräver ingen extern kabeldragning och är helt oberoende av spårtyp och andra järnvägssystem. Ljussignalanordningen kräver ingen extern strömkälla, istället får det sin energi från solpaneler och ett batteri

"Samarbetet med produktutveckling är viktigt för oss och Etteplan har gett oss all nödvändig expertis för att utveckla systemet. Etteplan förstod för våra behov och kunde snabbt och flexibelt möta de förändringar och tilläggsbehov som uppstod under produktutvecklingen. Detta gjorde hela skillnaden under vår produktutvecklingsprocess och framför allt för slutresultatet", säger Soininen

Mer att läsa

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions