Close

DKG Group väljer en smartare strategi för teknisk dokumentation med Etteplan HowTo

56 000 kvadratmeter, 240 medarbetare, 500 kök per dag. Detta är De Keuken Groep (DKG) i rena siffor, en av Europas modernaste kökstillverkare. ”Vi använder oss av de allra senaste produktionsteknikerna, men monteringsanvisningarna är fortfarande tryckta på papper. Med Etteplan HowTo flyttar vi all vår tekniska dokumentation till den digitala världen.

Föråldrad dokumentation tillhör det förflutna

Ferry Stam, Senior Product Engineer på DKG Group, har varit verksam i köksindustrin i över trettio år. ”Skåpen var vita och sortimentet begränsat, men med tiden har kök blivit mer som möbler, och vi följer möbeltrenderna noga. DKG Group är en ”Quick Adopter” när det gäller den senaste utvecklingen. Om vi bestämmer oss för att implementera en trend kan våra utvecklingsteam på kort tid integrera den nya produkten i sortimentet. Dessvärre är staplarna med fysiska monteringsanvisningar en detalj som knappast bidrar till bilden av en toppmodern produktionsanläggning. De är aldrig uppdaterade, handläggningstiderna är långa och kostnaderna höga.'

”Tidigare fanns det inga handböcker alls, eller så var de väldigt begränsade i sin omfattning”, berättar Ferry Stam. ”Det ansågs tillräckligt att bara skriva ner några steg på ett papper. Vi tryckte dem i stora kvantiteter för att hålla nere priset. Men genom åren blev monteringen av våra kök mer komplicerad och vi halkade hopplöst efter med de tryckta handböckerna. Små ändringar i monteringsanvisningarna ledde till enorma lager av oanvändbara anvisningar. Ett stort slöseri. När vi levererar ett kök sker det i individuella element. Sedan integrerar köksmontören allt för att skapa ett färdigt kök. Kvaliteten på DKG Groups kök beror i slutändan på monteringsprocessens kvalitet. Vi förväntar oss mer och mer av en köksmontör, så vi måste förbättra sättet vi hanterar den tekniska dokumentationen på.”

Om du inte kan se videon, vänligen acceptera marknadsföringscookies här.

Svar på alla frågor

”Med 'Etteplan HowTo' kunde vi svara på alla DKG Groups frågor”, säger Mick van Sliedregt, områdeschef för teknisk dokumentation på Etteplan. ”Hur kan vi digitalisera monteringsanvisningar? Hur kan vi säkerställa att monteringsanvisningarna alltid är uppdaterade? Hur kan vi förse montörer med manualer för användning på plats? Hur kan vi lägga till videoklipp eller visa mer detaljer?” På Etteplan förstår vi de förändrade behoven av digital dokumentation bättre än någon annan. Uppmaningen att hålla informationen mer uppdaterad och tillgänglig på begäran ledde till utvecklingen av How To, som var exakt det DKG Group sökte."

”Efter flera orienteringmöten med Etteplan kunde vi skapa en bild av vem som använder den tekniska dokumentationen och vilka krav informationen måste uppfylla”, förklarar Ferry Stam. ”Vi utvecklar, konstruerar, säljer och installerar kök under två varumärken, för privat- och företagskunder. Och det gör vi inte bara för våra egna varumärken: DKG använder också kökskunskapen för att utveckla egna varumärken från DKG Keukens. Vi säljer kök genom egna återförsäljare som har återkommande montörer, men också genom återförsäljare som arbetar med egna montörer, anställer någon externt eller säljer till gör-det-självmarknaden. Det nya digitala verktyget HowTo måste betjäna alla dessa olika montörer.”

Ladda ned "The New Digital Era of Technical Information"

Ett steg framåt

"Vi har valt att gå från att "berätta" till "visa", genom att använda bilder snarare än text där det är möjligt, säger Ferry Stam. "Video och animation är viktigt, liksom detaljteckningar. Och även om vi bara har börjat, har vi redan nya idéer, som en visuell sökfunktion och inkludering av leverantörers videor. Vi vill också lägga till ett alternativ som förklarar vad du ska göra om du stöter på vissa problem. Vi höll ett antal sessioner – för fältpersonal, internpersonal och montörer – för att presentera det nya arbetssättet. Introduktionen av Etteplan HowTo har varit en succé från dag ett. Montörer är tekniker i hjärtat, som vill få sitt arbete gjort bra och i tid. Detta gör dem ganska försiktiga med nya förhållningssätt till arbetet. Det faktum att de sa till oss "det här är ett riktigt steg framåt" från dag ett är fantastiskt.'

"Med How To är monteringsinstruktionerna nu en del av produktutvecklingsprocessen", säger Ferry Stam. "Vi får feedback på informationen, vilket gör att vi kan hantera innehållet i manualerna mer effektivt. Eventuella instruktionsvideor och animationer kan också användas för produktpresentationer. Dessutom hindrar vi människor från att vandra iväg på webben, och vi förblir uppkopplade under hela vår produkts livscykel. Så vilket papper ligger i lådan nu? Bara en QR-kod som tar dig direkt till den digitala manualen på portalen.'

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Stötta Henkels effektivitetsutmaningar i projekt på flera fronter

Henkel verkar globalt med en välbalanserad och diversifierad portfölj. Företaget har en ledande ställning med sina tre affärsenheter inom både industri- och konsumentbranschen tack vare starka varumärken, innovationer och teknologier. Henkel Adhesive Technologies är den globala ledaren på limmarknaden – inom alla industrisegment världen över. Henkel har en ledande ställning på många marknader och i många kategorier världen över inom Laundry & Home Care och Beauty Care.

Kontakta oss
Mick van Sliedregt
Mick van Sliedregt
Account Manager
Technical Communication Solutions