Close

Hur produktdata skapar värde för er verksamhet

Produktdata är en viktig tillgång för ett företag, och tillför värde genom hela organisationen på många sätt. Därför är det av största vikt att ta väl hand om sina data och investera i datakvalitet och datahantering. Men det är inte många företag som ger produktdata den uppmärksamhet de förtjänar. 

Ur en designavdelnings perspektiv täcker produktdata praktiskt taget hela produktlivscykeln och tillhörande processer, inklusive områden som teknisk information, versionshantering och alla typer av material som har med produktens tillverkning och utveckling att göra. Kundåterkoppling och kundkrav utgör också viktig och användbar produktdata. 

Produktdata börjar ackumuleras redan vid starten av designprocessen och fortgår genom följande stadier i produktens livscykel. Dessa ackumulerade data kommer att bli särskilt värdefulla senare, vid utformningen av en ny och förbättrad version av produkten. Många lärdomar har gjorts från den första versionen, och det finns förmodligen misstag som behöver åtgärdas. Välskötta produktdata möjliggör en konsekvent versionshantering med rätt metoder, vilket gör att det nya projektet kan dra igång snabbt och smärtfritt. 

I ett sämre (och tyvärr vanligt) scenario har hanteringen av produktdata inte skötts lika bra. I det fallet bygger designen av den nya versionen redan från början på data som kan innehålla felaktigheter. På grund av ofullständiga ingångsdata kan de misstag som gjordes tidigare komma att upprepas, och samma problem måste lösas om igen. Den upprepade ansträngningen skapar onödigt arbete, vilket resulterar i högre kostnader och längre produktionstid. Slutresultatet är långt ifrån idealiskt. 

 

Bra produktdata är uppdaterade och lättillgängliga 

Före den digitala tidsåldern lagrades produktdata i pärmar och manualer, medan det idag kan lagras i datorfiler eller i en molntjänst. De var ineffektiva verktyg för produktdata som inte uppfyller grundkraven för framgångsrik hantering: bra produktdata är uppdaterade och enkla att hitta och hämta. 

Det finns ett brett urval av system för hantering av produktdata, eller PDM-system, tillgängliga på marknaden. De gör det möjligt att systematiskt samla in produktdata och lagra allt i ett enda system. Det är bra att komma ihåg att ett PDM-system bara är en möjliggörare. Dess blotta existens är ingen garanti för kvalitet eller framgångsrik hantering av produktdata. Uppgifterna i systemet är bara så bra som de data som matas in av användarna – människorna. 

När man börjar använda ett PDM-system är det jätteviktigt att definiera strategi och metoder för hantering av produktdata. Tydliga processer måste finnas på plats för att producera och lagra data, och varje användare måste följa dem till punkt och pricka. Annars kommer informationens sökbarhet, tillgänglighet och uppdatering att bli lidande, och produktdata kommer inte att tillgodose företagets behov så bra som de kunde och borde. 

Välskötta produktdata ger kostnadsbesparingar genom att de minskar resursbehovet i design, förkortar ledtider i produktion och ökar driftseffektiviteten. 

Få företag ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt sina produktdata 

Även om produktdata är en viktig tillgång för ett företag, ger företagen saken för lite uppmärksamhet. Hantering av produktdata ses ofta som en onödig kostnadspost – ett nödvändigt ont. Uppfattningen beror delvis på att effekterna av välskötta produktdata bara blir synliga på lång sikt, och att det skapade värdet inte är så lätt att mäta. 

Men faktum är att produktdata när de är som bäst ger fördelar över hela organisationen. De förbättrar produkternas tillförlitlighet och kvalitet, servar försäljningen och förbättrar företagets rykte. Det ger också kostnadsbesparingar genom att det minskar behovet av resurser i design, förkortar produktionstider och ökar driftseffektiviteten. 

Om å andra sidan produktdata sköts illa, kan alla fördelarna som nämns ovan vändas upp och ner och bli till nackdelar. Över tid kan dåliga produktdata också medföra en lång och tråkig städinsats, som kunde ha undvikits åratal tidigare med en betydligt mindre ansträngning. 

Enligt Etteplan borde ledningen för FoU och design bli bättre på att se produktdata som en tillgång och investera ordentligt i dess kvalitet och hantering. Ju bättre och tidigare man tar hänsyn till produktdatahanteringen, desto större blir fördelarna. Och ju längre investeringen fördröjs, desto större blir notan. 

Niklas Ståhlberg

Niklas Ståhlberg

Department Manager
+358 10 307 2688
Send e-mail

Ställ en fråga till Niklas Ståhlberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse