Close

Varför skiljer sig dokumentationen åt från den operativa verkligheten på din anläggning??

Har din organisation någonsin stannat upp för att fundera igenom er dokumentationsthantering? Eller anläggningens regler och standarder? Har ni gemensamt avtalade riktlinjer för hur man ska rapportera även de minsta förändringarna och uppdateringarna i er anläggningsinformation?

När man betraktar faktumet att en stor industrianläggning kan ha hundratusentals dokument och tiotusentals reservdelar är det lätt att inse att en systematisk dokumentations- och informationshantering spelar en avgörande roll. Låt oss titta närmare på några områden där korrekt anläggningsinformation enkelt kan hjälpa din anläggning nå en smidigare och mer effektiv drift.

1. Bygginformation

 

Ett område där det ofta finns utrymme för förbättringar i en anläggningsmiljö är slutlig bygginformation. Slutliga ritningar eller korrigerade ritningar visar hur projektet har byggts, och vilka förändringar som gjorts på de ursprungliga ritningarna under byggprocessen. Dessa kan till exempel omfatta modifieringar, förändringar i tillverkningsritningar, förändringar i design, tilläggsarbeten, och samtliga ändringar som godkänts och utförs under byggfasen samt vid mindre uppgraderingar och korrigerande underhållsaktiviteter. Korrekt slutlig bygginformation är avgörande för att säkerställa att din anläggningsdokumentation alltid är uppdaterad och återspeglar verkligheten.

 

2. Reservdelar

 

Reservdelar har sina egna livscykler inom en service- och underhållsorganisation. De kan kategoriseras antingen som kommersiella delar eller som ritningsbaserade delar som köps, lagras och konsumeras. Reservdelar kan komma att skifta över tiden, t.ex. om tillverkaren byter ut tillverkningsmaterialet. Tillverkaren kan också göra uppgraderingar och införa nya versioner, som kan vara endast delvis kompatibla eller fullständigt icke-kompatibla med de äldre versionerna. Om anläggningens dokumentation inte hålls uppdaterad kan det uppstå diskrepanser mellan de ursprungliga ritningarna och reservdelarna som faktiskt används, vilket i sin tur kan förhindra inköp av rätt reservdelar och därmed fördröja underhållsaktiviteter.

Ladda ner e-book

Anläggningschef år 2020

3. Moderniseringar och uppgraderingar

 

Eftersom moderniseringsprojekt är mycket tidskritiska måste de vanligtvis vara ordentligt planerade, installerade och testade. Mindre uppgraderingar, förbättringar och kompletterande anordningar kan ofta installeras utan grundlig teknisk konstruktion eller dokumentation. Ibland kan dokumentationsaktiviteter till och med ignoreras fullständigt. Detta kan leda till situationer där det finns odokumenterade tekniska system i bruk vid anläggningen. Dessa varken syns i anläggningens IT-system eller förekommer i underhållsplanerna.

 

4. Hantering av inköp

 

Hanteringen av inköp är en avgörande faktor för att driva en framgångsrik anläggning. Vid effektiv hantering av inköp säkerställer man att alla relevanta tekniska specifikationer registreras, att förväntade leverabler listas, och att kriterier och scheman för godkännande definieras. Problem uppstår vanligen när dokumentationskriterierna för teknisk information inte definierats tydligt i fråga om exempelvis omfattning och skala, format, reservdelsinformation och positionsnummer. Detta leder till otydliga krav och kvalitetsproblem, vilket i sin tur kan orsaka förseningar vid t.ex. inkompatibla positionsnummer.

 

5. Informationsarv

 

En anläggningsmiljö har ofta fysiska tillgångar med en lång livscykel. Detta kan orsaka en situation där dokumentationen finns delvis i pappersformat som är utspridd över olika okontrollerade arkiv, delvis som digitaliserad. I en liknande situation kan problem uppstå med informationens korrekthet och aktualitet, samt versionshantering. För att skapa värde ur all äldre anläggningsinformation är det viktigt att kontinuerligt verifiera och validera kvalitet, kompatibilitet, riktighet och integritet.

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Communication Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse