Close
Etteplan automatisering och processtyrning

Automatisering och processtyrning

Etteplan levererar omfattande automations- och processtyrningsprojekt för automatisering av processer, anläggningar, fordon och transporter, samt system för trafikledning och tunnelautomatisering.  Våra projekt inom automatisering och processtyrning omfattar alla nivåer av automatisering, från instrumentering till systemdesign, programmering och anslutningsbarhet till dataanalys ERP system. Våra tjänster för processautomation innefattar även utveckling av planeringsnivåsystem som OEE-beräkning, EMS (Energy Management Systems) och MES (Manufacturing Excellence Systems). Kärnan i vårt kunnande inom teknik för processautomation är processkontrollen och förståelsen på systemnivå, i kombination med detaljerad konstruktion, programmering och utveckling.

Nyckelfördelar
Oberoende av tillverkare
4 decenniers kunskap och projekterfarenhet
Kunskap om säljbara och kundanpassade verktyg
Utveckling genom kombination av standarder
Låga investeringskostnader och färre gränssnitt

Mät- och styrteknik

Etteplan levererar full service för mätning och styrning av kemiska, farmaceutiska och tillverkande processer till projekt inom nyetablering, befintliga anläggningar och migrering. Vi levererar tjänster under ett investeringsprojekts hela livscykel från specifikation, genomförbarhetsstudier, realisering, FAT, SAT, driftsättning och efterbehandling.

Vi tillhandahåller kompletta konstruktionstjänster för anordningar (ställdon, sensorer, frekvensomriktare) eller automatiseringssystem (PCS, PLC, SIS). Våra tjänster omfattar allt som behövs för att designa och utveckla ställdonen för styrning av processer, som design av reglerkretsar och kopplingar, specifikation och utveckling av mallar, skapande av rörlednings- och instrumentdiagram, matriser med orsakssamband, funktionsdiagram, riktlinjer för HMI:er och ramapplikationer.

För Etteplan innebär efterbehandling att optimera processen efter projektet, utbilda operatören med skräddarsydda kurser och moderna verktyg, snabb felsökning och joursupport som en specialtjänst. Ni får alla nödvändiga tjänster för att automatisera och optimera er produktionsprocess med hårdvaru- och programvarukonstruktion från en leverantör. Med vår djupa förståelse för processteknik och ett tillverkaroberoende tillvägagångssätt får ni alltid den mest kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningen.

Tekniska tjänster inom processautomation

Etteplans tjänster för processautomation bidrar till hög prestanda och produktivitet i industriella processer. Som heltäckande leverantör erbjuder vi omfattande helhetstjänster som omfattar utformning av elektriska system och automationssystem, elektrisk konstruktion, programvaruutveckling, driftsättning, säkerhetsteknik och projektledning.

Vår omfattande kunskap inom teknisk konstruktion stöds av djupgående kompetens inom de senaste automationssystemen, som distribuerade styrsystem (DCS) och kvalitetskontrollsystem (QCS).

Våra instrumenterings- och automatiseringstjänster omfattar design av exekveringssystem för tillverkning, process- och fältinstrumentation samt mjukvarudesign för processautomation. Vi erbjuder även övervaknings- och driftsättningstjänster samt tjänster för fabriks- och systemacceptanstestning.

 

Tekniska tjänster för trafikstyrning och tunnelautomation

Etteplan designar trafikstyrningssystem och system för tunnelautomation, vilka kan innehålla lösningar för skyltar med variabla hastighetsgränser, indikatortavlor, trafikljus och väghinder, samt lösningar för kontrollrum. Vi designar även avancerade styrsystem för tunnelbelysning, ventilation och rökventilering.

Våra tjänster inom trafikstyrning och tunnelautomation sträcker sig från genomförbarhetsstudier och specifikationer till detaljerad konstruktion och driftsättningstjänster. Etteplans omfattande tjänster inom teknisk design omfattar lösningar inom el, mjukvara och datakommunikation.

Ett av Etteplans referensprojekt inom området tunnelautomation är utformningen av de sju tunnlar som ingår i motorvägen E18 Muurla–Lohja för finska Vägverket.

Läs mer om våra tjänster inom Safety Engineering

Daniel Andersson

Department Manager Engineering Solutions Mechanical Engineering
+46 70 548 54 88
Send e-mail

Ställ en fråga till Daniel Andersson eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA