Close
Etteplan Tjänster för elektromagnetisk simulering

Tjänster för elektromagnetisk simulering

Elektromagnetisk simulering är en integrerad del i produktutvecklingsprojektet och används vid finjusteringen av prototyper. Efter att ha planerat och skapat en simuleringsmodell, samt analyserat resultaten, gör vi de nödvändiga korrigeringarna av prototypen. Det sparar in onödiga prototyprundor och spar tid jämfört med traditionella utvecklingscykler.

Nyckelfördelar
Minimerar risker i produktutvecklingen
Minskar antalet prototyper
Kortare FoU ger kortare tid till marknaden
Kostnadsbesparingar i produktutvecklingsprojekt

EM-simulering för optimerad produktprestanda

Behovet av elektromagnetisk simulering ökar snabbt i och med att komplexare antennkonstruktioner krävs, hastigheten i digitala bussar ökar, och frekvenserna inom radiotekniken blir högre, exempelvis genom kraven från 5G. Med simulering kan vi minska antalet prototyper, mäta hastigheten i digitala bussar eller i slutänden optimera produktens strömförbrukning.

Antenner och RF-kretsar

Med antennsimuleringar ser vi till att allt användbart antennutrymme används effektivt, så att enheten fungerar optimalt i de önskade frekvenserna, oberoende av den föränderliga omgivningen. För antennsimuleringar använder vi ANSYS-verktyg, men kan även ta de verktyg som kunden föredrar.

Vi simulerar en RF-krets för att matcha impedanser och optimera förstärkares stabilitet, linearitet, förstärkning och brusfaktor. Monte Carlo-analys tillämpas för att hitta korrekta och kostnadseffektiva toleransvärden för komponenter. För simulering av RF-kretsar använder vi oftast NI AWR Mircowave Office.

2D-fältlösare

Vi använder 2D-fältlösare för att simulera enkelavslutad eller differentiell karakteristisk impedans för olika typer av strukturer, till exempel kabeltvärsnitt eller komplexa mönsterkort. Vid beräkning av mönsterkortens överföringslinjer kan även approximativa ekvationer användas, men när hög noggrannhet krävs är det bättra att använda 2D-fältlösare, och då föredrar vi ANSYS verktyg.

Signal- och kraftintegritet

Med tidiga simuleringar av signal- och kraftintegritet kan många problem undvikas vid utformningen av mönsterkort.

Vi rekommenderar verkligen resonansanalys av alla mönsterkortslayouter. Det snabba och automatiserade simuleringstestet avslöjar möjliga problem med kraft- och signalintegriteten för layouten. Till exempel kan optimering av frånkopplingskondensatorer, tillägg av förbisedda vägar för returströmmar och eliminering av potentiella resonansstrukturer göra stor skillnad för tillförlitlighet och EMC-prestanda.

Idag finns det många höghastighetsgränssnitt, som DDR3/4, som är mycket svåra, dyra eller till och med omöjliga att verifiera i testlabbet med testinstrument. För den typen av gränssnitt är virtuell efterlevnadssimulering nödvändig för att lyckas med sin höghastighetsdesign. Med virtuell efterlevnadssimulering kan vi kontrollera att till exempel ögondiagram och över- eller underskott följer standarderna.

För simulering av signal- och kraftintegritet använder vi också verktyg från ANSYS och Mentor HyperLynx.

Alexander Tollsner

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).