Close
Etteplan Säkerhetsteknik

Säkerhetsteknik

Säkerhet ingår som en naturlig del av Etteplans tjänster. Vi erbjuder expertstöd i alla säkerhetsfrågor kring nya anläggningar, maskiner och elektriska apparater, liksom även för att utforma och förbättra den totala säkerheten för utrustningar, maskiner och processer för drift av en produktionsanläggning. 

Nyckelfördelar
Undvik kostsamma tillbakadraganden och misslyckanden
Förbättrad säkerhet
Följ senaste standarder och lagstiftning
Fokusera på kärnverksamheten

Att bedöma potentiella risker och säkerhetsrisker kräver djupgående kunskap om teknik och arbetsrutiner. Praktisk implementering och tolkning av EU:s lagstiftning, direktiv och standarder kan vara en avskräckande uppgift, där externa experter kan ge ett ovärderligt bidrag. 

Etteplans säkerhetsingenjörer har många års erfarenhet av att tillämpa standarder på kontinent-, områdes- eller lokalnivå. 

För att eliminera faror och minimera risker är det viktigt att ha med säkerheten tidigt i projekt för produktutveckling och processutveckling. Etteplans säkerhetsexperter har omfattande kunskap och hjälper kunder att undvika kostsamma tillbakadraganden av produkter och andra misslyckanden. 

Vi kan leda och utveckla era processer för säkerhetshantering och leverera kompletta projekt eller hanterade tjänster, där vi tar fullt ansvar för säkerhetsfrågor som en kontinuerlig tjänst genom hela livscykeln för anläggningen, projektet eller produkten. Vi erbjuder även rådgivnings- och utbildningstjänster. 

Tjänster för säkerhetshantering som vi levererar till våra kunder omfattar:

  • Granskningar av ledningssystem 
  • Analys av nuvarande tillstånd 
  • Planering av kommunikation och samarbete 
  • HSE investeringsplaner 
  • Övervakning av förordningar och direktiv 

 

 

Våra kunder: Säkerhetsteknik

Vi ser till att er produkt eller anläggning är säker 

Etteplans säkerhetsingenjörer hjälper er att åstadkomma säkra arbetsmiljöer, maskiner, processer och uppfylla lagkrav. Så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. I tjänsterna ingår bland annat:

SÄKERHET för maskiner och produkter - Riskbedömningar och CE-märkningsstudier för nya maskiner, utrustningar (t.ex. elektriska, medicinska eller tryck) och säkerhetskritiska komponenter. Etteplans testlaboratorium erbjuder ackrediterade EMC-testningstjänster (elektromagnetisk kompatibilitet). 

SÄKERHET för processer – Riskbedömningar som Hazscan och Hazop för nya och driftsatta anläggningar. Design och hantering av säkerhetsrelaterade system (SRS). 

SÄKERHET för arbetsplatsen - Säkerhetskontroller och riskbedömningar för arbetsplatser, maskiner och utrustning. Stödjer kundens riktlinjer för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ). 

SÄKERHET mot explosioner (ATEX) - Explosionsskyddsdokument, säkerhetsstudier av enheter som används i potentiellt explosiv atmosfär. 

SÄKERHET för miljön - Miljöundersökningar, tillstånd, revisioner samt studier och rapportering av kemikalier, vatten, regnvatten, avloppsvatten. 

Cyber-SÄKERHET – Workshops och utbildning för hotmodellering, säkerhetstester, t.ex. negativ testning och sårbarhetsskanning för uppkopplade enheter och system. 

SÄKERHETS-rådgivning - Säkerhetsrådgivning för chefer, köpare osv. Säkerhetspromenader. Säkerhets-workshops. Säkerhetsutbildning. Stöd i kundens investeringsprojekt och RFQ-specifikationer från ett säkerhetsperspektiv. Lagstiftningsstudier.