Close

Kontinuerliga tjänster

Orderstyrd konstruktion

Många av våra OEM-tillverkare förlitar sig på våra tjänster för orderstyrd konstruktion, för att säkerställa högre flexibilitet, produktivitet och tillförlitliga leveranser i alla marknadssituationer.

Läs mer

Funktionsåtaganden


Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Återkommande designprojekt eller teknisk dokumentation. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete.

Läs mer

Outsourcing


Outsourcing av teknisk dokumentation och andra icke-kärnfunktioner blir ett allt mera populärt sätt att optimera den bästa användningen av kompetenser och att förbättra kostnadseffektiviteten.

Läs mer

Presentation av våra tjänster

Kontinuerliga tjänster

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete.

Funktionsåtaganden

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete. Läs mer

Outsourcing

Om du tror att det är svårt att mäta teknisk effektivitet, kontakta oss! Vi kommer att skapa åtgärder som du inte kan leva utan. Läs mer

Orderstyrd konstruktion

Etteplans värde som din konstruktionspartner är baserat på att uppnå snabbare leveranstider, förbättra marginalerna och säkerställa att varje slutleverans är skräddarsydd för att passa sin egen unika miljö. Läs mer

Projekt

Du vet vad vi talar om – komplexa specifikationer, snäva tidsramar och begränsade resurser. Ta det lugnt. För projektbaserade uppdrag sätter vi oss ner med dig för att komma överens om leveransomfattning, schema och budget.

Konsulttjänster

Expertråd är ovärderliga. Det minskar riskerna, sparar tid och säkerställer ett bättre slutresultat. Så det är ingen överraskning att många kunder förlitar sig på våra specialister för att hantera tekniska nyckelutmaningar i anslutning till stressberäkningar, 3D-modellering eller till och med när det gäller att bygga en testrigg för en bil.

Mjukvarulösningar för teknisk dokumentation

Etteplan är ett av världens ledande företag när det gäller lösningar inom strukturerad information, innehållshantering, eftermarknad och publicering.

HyperDoc - Innehålls­hanterings­system

HyperDoc är vårt innehållshanteringssystem (CMS) som gör det möjligt för oss att effektivt skapa, hantera, översätta och publicera innehåll i flera olika publiceringsformat vilket gör informationen lättare att hitta, förstå och använda. Läs mer

HyperParts - Reservdelssystem

Med HyperParts kan betydande kostnadsbesparingar uppnås genom effektiv förbättring av katalogproduktions- och distributionsprocesserna. Läs mer

HyperSIS - Service­informations­system

Öka lönsamheten för din serviceverksamhet. Med HyperSIS kan du minska eller förhindra driftsavbrott genom att förse slutanvändaren med rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Läs mer

HyperSTE - Innehålls­kontroll­verktyg

Förse dina slutanvändare med engagerande innehåll som är tydligt, koncist och konsekvent och spara samtidigt in på kostnader. Läs mer

Mer att läsa

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director