Close

Funktionsåtaganden

Det är dags att fokusera på
det du gör bäst

Studier visar att ingenjörer spenderar 30 % av sin tid på att lösa problem som redan har lösts tidigare. Återkommande designprojekt eller teknisk dokumentation. Tid som kunde utnyttjas smartare på mera värdeskapande tekniskt arbete. För att hjälpa dig att arbeta smartare har vi utvecklat en tjänstemodell för funktionsåtaganden (Managed Services) som är helt unik inom branschen. Det betyder att vi nu kan skapa pakettjänster för att ge dig önskade resultat. Vi förser dig med resultat och överenskomna nyckeltal. Du betalar endast för resultaten. Oavsett om det är ett stort eller litet jobb sammanför vi experterna, tjänstehanteringsgruppen, produktionsmodellerna och mjukvarulösningarna som är bäst lämpade för att uppnå dina önskade resultat.  

Låt oss ta hand om de tidskrävande uppgifterna så att du kan fokusera på det du gör bäst.

Mer att läsa

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director