Close

Outsourcing

Fokusera på
det du gör bäst

Outsourcing av teknisk dokumentation och andra icke-kärnfunktioner blir ett allt mera populärt sätt att optimera den bästa användningen av kompetenser och att förbättra kostnadseffektiviteten. Med andra ord, det gör det möjligt för dig att fokusera mer på din kärnverksamhet. Men låt oss vara tydliga med en sak: detta betyder inte att man förlorar kontrollen. När man lägger ut en tjänst, process eller funktion på entreprenad till oss deltar du alltid i en process med full insyn där vi har regelbundna kontrollmöten. Vi följer upp nyckeltal för att säkerställa att vi alltid uppfyller dina målsättningar och överträffar dina förväntningar.

Om du tror att det är svårt att mäta teknisk effektivitet, kontakta oss! Vi kommer att skapa åtgärder som du inte kan leva utan.

Mer att läsa

HAZEMAG

HAZEMAG Group utvecklar och tillverkar maskiner och anläggningar för bygg- och gruvindustrin globalt. Självfallet kommer säkerheten först när det handlar om reparation och drift av maskiner och anläggningar. Företagets tekniska dokumentation måste uppfylla de höga tekniska säkerhetskraven.

Husqvarna

Husqvarna är kända för produkter som motorsågar, trädgårdstraktorer och robotgräsklippare. Det är viktigt för Husqvarna att deras produkter används och underhålls säkert och på rätt sätt. Därför måste den tekniska dokumentationen, nämligen handböcker och manualer, vara förstklassig.

Fortum

Fortum Värme och Fortum Vattenkraft i Sverige har lagt ut sin tekniska dokumentation på entreprenad till Etteplan. Högkvalitativ teknisk dokumentation är nyckeln i Fortums verksamhet. Eventuella brister i den tekniska dokumentationen skulle bli kostsamt och skada våra kunder. Vi förstår behovet av att utveckla våra dokumentationsverktyg och processer på en konstant basis.

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director