Close
Data och analys

Data och analys

Det finns mer data nu än någonsin och det finns ett ständigt växande behov av att förfina informationen från den för att stödja beslutsfattandet. Vi designar och implementerar analys- och IoT-lösningar som hjälper dig att möta dessa utmaningar. Med hjälp av data- och analyslösningar som utvecklats för dina behov kan du ordinera och förbättra din förståelse för ditt företag, dess processer eller hur enheter fungerar. Tillsammans kan vi göra data till din styrka.

Nyckelfördelar
Samla in relevant data effektivt
Förbättra resultat
Reagera och förutse

Samla in relevant data

Hur vill du utveckla din affärsverksamhet med hjälp av insiktsstyrd hantering? Baserat på dina behov planerar vi lösningar med vilka du kan samla in, lagra och förfina data från system, enheter och tjänster med hjälp av dagens teknik. 

 

Förbättra dina resultat 

Vill du hitta flaskhalsar relaterade till effektivitet och hög kvalitet? Vi bygger automatiska datalösningar som skapar lättförståeliga visualiseringar av den insamlade datan. Ett insiktsstyrt projekt betalar sig snabbt tillbaka genom effektivare övervakning, planering och resursanvändning.

 

Reagera och förutse

Vem skulle inte vilja kunna förutse fel eller förutsäga förändrade behov? Genom att effektivt använda tillgänglig data, avancerade analyslösningar och väldesignade visualiseringar kan du reagera i tid och fatta informationsbaserade beslut.

  

 

Vi finns här för att hjälpa dig med insiktsstyrd hantering

Totala lösningar

Collected data must always have a purpose. A solution that is designed carefully from the source of the data to its utilization ensures the functioning and effectiveness of the total solution.

Insamlad data måste alltid ha ett syfte. En lösning som utformas noggrant från datakällan till dess användning säkerställer att den totala lösningen fungerar och är effektiv.

Förutom analys- och IoT-totallösningar kan vi också tillverka IoT-sensorer och enheter för nya maskiner och de som används.

 

Datalagring

Väl utformad datalagring möjliggör ett effektivt utnyttjande av data nu och i framtiden.

Vi bygger kostnadseffektiva datalagringslösningar med hjälp av de lösningar som erbjuds av molntjänstleverantörer eller genom att använda andra lösningar.

 

Analyser och datavisualiseringar 

När data är lätt att förstå är det enkelt att integrera den i affärsbeslut.

Vi förfinar framgångsrika visualiseringar och den nödvändiga analysen av data som samlats in från källsystemen.

  

Datainsamling och IoT-lösningar

Den holistiska användningen av data kräver effektiv datainsamling från olika källor.

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom både IoT-baserad och systembaserad dataintegreringsteknik och implementering. Vi kan implementera krävande integrationer och vi är skickliga på datalagring och distribution för olika behov.

Alexander Tollsner

Business Developer Software & Embedded Solutions
+46 703 70 51 49
Send e-mail

Ställ en fråga till Alexander Tollsner eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).