Close

HyperSIS - Service­informations­system

Öka lönsamheten för din serviceverksamhet

Etteplan erbjuder en leveransportal för dynamiskt innehåll - HyperSIS. Med HyperSIS kan du minska eller förhindra driftsavbrott genom att förse slutanvändaren med rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Uppfyll målsättningarna med HyperSIS

  • Minimera tiden för att hitta och felsöka problem.
  • Erbjud engagerande innehåll på mobila enheter.
  • Ge snabb och enkel tillgång till all produktinformation på ett ställe.
  • Möjliggör enkel beställning av reservdelar.
  • Möjliggör återkoppling för att hjälpa till att hålla innehållet uppdaterat.
  • Tillhandahåll lättförståelig information.
  • Använd förstärkt verklighet (AR) för att reducera inlärningstiden och möjliggöra bättre kunskapsöverföring.
  • Uppnå kostnadseffektivitet inom skapande, hantering och leverans av teknisk information.
  • Erbjud framtidssäkrat innehåll tack vare principen för enskild källa (single sourcing) och flera olika publiceringsformat, anslut ditt innehåll till IoT / Industrial Internet.

Funktioner och fördelar

Samverkan mellan text och illustrationer
Simplified Technical Illustrations, en metod som har utvecklats av Etteplan, som möjliggör att en illustration talar ett ännu tydligare språk för slutanvändaren genom att markera delar av illustrationen på ett interaktivt sätt.

Visuell spårning
Genom visuell spårning är det möjligt att låta HyperSIS känna igen objektet som du riktar din kamera mot (tillgängligt för iPad och andra surfplattor), som kan göras genom att skanna en QR-kod eller via objektigenkänning. Detta kan leda till betydande tidsbesparingar när det gäller hämtning av information för en särskild produkt i händelse av att det finns många modeller eller typer.

Detta kombinerar teknik för Simplified Technical Illustrations och visuell spårning. Du kan även skanna QR-koden med en kameraenhet med en tillämplig QR-applikation.

Visuell sökning
En bild säger mer än tusen ord, men genom att göra en 3D-illustration eller animation interaktivt tillgänglig för slutanvändaren blir det ännu effektivare att hitta information om en del eller till och med beställa den med hjälp av några få klick!

Förstärkt verklighet (Augmented Reality)
Vid underhålls- och reparationsarbeten kan användning av förstärkt verklighet leda till många fördelar eftersom det blir ganska enkelt att utföra dessa typer av aktiviteter. Etteplan tillämpar förstärkt verklighet vid underhålls- och reparationsarbeten och genom att göra det möjligt för slutanvändaren att ge återkoppling till tillverkaren.

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions