Close

HyperSTE - Innehålls­kontroll­verktyg

Den ledande mjukvaran för kvalitetssäkring

Förse dina slutanvändare med engagerande innehåll som är tydligt, koncist och konsekvent och spara samtidigt in på kostnader.

HyperSTE är den ledande mjukvaran inom kvalitetssäkring för standardiserad dokumentation. HyperSTE säkerställer efterlevnad av företagets terminologi- och stilregler i egenskap av ett interaktivt kontrollverktyg för författaren, såväl som ett kvalitetsmätningsverktyg för förläggaren.

Fördelar med HyperSTE

  • Upp till 30 % kostnadsbesparingar inom översättning och lokalisering.
  • Upp till 40 % när det gäller minskat antal ord.
  • Kvalitetsförbättringar vad gäller författande och översättningar.
  • Upp till 30 % i reducerad produktcykeltid.
  • Upp till 40 % lägre totalkostnad för dokumentation.
  • Effektiv konvertering av äldre dokument.

HyperSTE stödjer många ordbehandlingsprogram, däribland Word, Arbortext, FrameMaker, Oxygen, Flare och InDesign.

HyperSTE

Utöver att erbjuda högkvalitativt dokumentskapande som en tjänst erbjuder Etteplan professionella implementeringstjänster så att du kan använda HyperSTE inom din organisation, som inkluderar:

  • Utbildning: utbilda tekniska författare och förläggare i hur man skriver tydlig, koncis och konsekvent dokumentation och hur man sparar in på översättningskostnader.
  • Bygg ett företagslexikon för att säkerställa konsekvent användning av entydig företagsspecifik terminologi.
  • Använd HyperSTE, den ledande kvalitetshanteringsmjukvaran, för att säkerställa efterlevnad av skrivreglerna och standardiserad terminologi (inklusive förkortningar) och för att tillhandahålla kvalitetssäkring och kvalitetsmätning för dokumentation.

Våra kunder

Etteplan har implementerat HyperSTE hos organisationer över hela världen inom flera olika branscher och har utbildat hundratals författare i hur man skapar tydlig, konsekvent och koncis dokumentation. Bland kunderna återfinns Rolls-Royce, Gulfstream, Elekta, Electrolux och American Express.

Gulfstream logo    Electrolux logoRolls-Royce logoAmerican Express logo

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions