Close
Etteplan Installationsinformation

Installationsinformation

Installatörer måste kunna installera produkterna snabbt, tryggt, korrekt och säkert. På Etteplan har vi kompetensen att instruera installatörer på ett klart och entydigt sätt. Det ökar effektiviteten och produktens tillförlitlighet och säkerhet, och minimerar dyra samtal till kundtjänsten. Dessutom underlättar vår högkvalitativa tekniska information tydliga översättningar och stärker bilden av ert varumärke. 

Nyckelfördelar
Snabbare installation
Förbättrad säkerhet
Entydigt och lättbegripligt innehåll
Skapa, hantera och publicera innehåll kostnadseffektivt
Etteplan DOC
Läs mer

  Tillsammans med era ämnesexperter kan vi samla in information från olika källor, analysera den och avgöra exakt vilken information installatörerna behöver. Vi undviker att producera onödigt omfångsrik dokumentation genom att balansera och optimera material om koncept, procedurer och referens. När det finns många olika sätt och ordningar att göra något, föreslår vi enbart den optimala metoden. 

Produktdesignerna är ofta för nära sina egna produkter för att kunna se dem med installatörens ögon, och kan därför inte själva skapa passande information. Dessutom glömmer de kanske att många installatörer bara förstår engelska som andraspråk. Vi på Etteplan kommer med friska ögon och möter er produkt för första gången. Vi ställer frågor för att förstå produkten. Sen kan vi förklara för installatörerna exakt det de behöver veta. 

Vi är bra på att förutse risker och inkludera lämpliga varningar och åtgärder för att se till att installatörer och slutanvändare är säkra. 

På Etteplan har vi våra egna proffs på tekniska illustrationer, som lätt kan illustrera och förtydliga enskilda uppgifter eller skapa helt bildbaserade instruktioner. Vi producerar material för alla möjliga medietyper, inklusive papper, surfplattor, mobiltelefoner och VR-headset. Surfplattor och mobiltelefoner är ett bra sätt för installatörer att ha informationen lätt tillhands utan att behöva bära omkring på tunga pappersmanualer. Med virtual reality-headset kan installatörerna se exakt vad de ska göra, nästan som om de verkligen var på plats. 

Våra proffs inom teknisk dokumentation har en lång rad av kunskaper och färdigheter. Vi kan jobba med alla välkända publiceringspaket och verktyg för strukturerad dokumentation. Ni kan välja om vi ska arbeta med era befintliga verktyg och mallar eller om vi ska börja från noll. 

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för installationsinformation: 

  • Tekniska illustrationer och animeringar. Våra illustratörer kan arbeta med 3D-modeller, fotografier och en lång rad illustrationsverktyg. 
  • Riskbedömningar. Vi kan riskbedöma dokumentation för att identifiera och minimera risker. 
  • Översättning och lokalisering. Genom att vi använder egna översättare är det lätt för översättarna att kolla upp detaljer med skribenterna, vilket ger översättningar av högsta kvalitet. 
  • Kunskap om DITA och strukturerad dokumentation. 
  • Simplified Technical English. 

 

Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).