Close
Etteplan Underhålls- och serviceinformation

Underhålls- och serviceinformation

Personal inom underhåll och service måste kunna serva produkter snabbt, tryggt, korrekt och säkert. På Etteplan har vi kompetensen att instruera er servicepersonal klart och entydigt. Det ökar er effektivitet, säkerhet och kundnöjdhet. Dessutom underlättar vår högkvalitativa tekniska dokumentation tydliga översättningar och stärker bilden av ert varumärke. 

Nyckelfördelar
Entydigt innehåll
Snabbare underhåll
Förbättrad säkerhet

Etteplan har omfattande erfarenhet av att producera information för underhåll och service. Tillsammans med era ämnesexperter kan vi samla in information från olika källor, analysera den och avgöra exakt vilken information servicepersonalen behöver. Vi undviker att producera onödigt omfångsrik dokumentation genom att balansera och optimera material om koncept, procedurer och referens. När det finns många olika sätt och ordningar att göra något, föreslår vi enbart den optimala metoden. 

Underhåll och service utförs ofta under pressen från tid och pengar. När en produkt tas ur bruk för service kan det leda till kostnader och besvär. Det ligger i allas intresse att underhålls- och servicearbetet utförs korrekt och effektivt. Säkerheten för servicepersonalen och andra som befinner sig i närheten är av största vikt medan underhållsarbetet pågår. Vi är bra på att förutse risker och inkludera lämpliga varningar och åtgärder för att säkra servicepersonalens säkerhet. 

 

 

 

Produktdesignerna är ofta för nära sina egna produkter för att kunna se dem med servicepersonalens ögon, och kan därför inte själva skapa passande information. Dessutom glömmer de kanske att många tekniker bara förstår engelska som andraspråk. Servicepersonal kan ha väldigt olika bakgrunder, erfarenheter och färdigheter, så det är viktigt att se till att de alla kan förstå instruktionerna. Vi på Etteplan kommer med friska ögon och möter er produkt för första gången. Vi ställer frågor för att förstå produkten. Sen kan vi förklara för användare och operatörer exakt det de behöver veta. 

Din lösning för hantering av anläggningsteknisk information
Etteplan AIM
Läs mer

En del produkter kan vara installerade i väldigt olika omgivningar eller användas på många olika sätt. Underhållsinformationen måste vara tillämplig för varje sammanhang och tillåten användning. 

På Etteplan har vi våra egna proffs på tekniska illustrationer, som lätt kan illustrera och förtydliga enskilda uppgifter eller skapa helt bildbaserade instruktioner. Servicepersonal kan ha skiftande språkfärdigheter, och illustrationer är särskilt lämpade för att överföra information på ett sätt som är lätt tillgängligt för alla. 

 

Vi producerar material för alla möjliga medietyper, inklusive papper, surfplattor, mobiltelefoner och VR-headset. Surfplattor och mobiltelefoner är ett bra sätt för servicepersonal att ha informationen lätt tillhands utan att behöva bära omkring på tunga pappersmanualer. Med virtual reality-headset kan servicepersonalen se exakt vad de ska göra, nästan som om de verkligen var på plats. 

Våra proffs inom teknisk dokumentation har en lång rad av kunskaper och färdigheter. Vi kan jobba med alla välkända publiceringspaket och verktyg för strukturerad dokumentation. Ni kan välja om vi ska arbeta med era befintliga verktyg och mallar eller om vi ska börja från noll. 

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för underhålls- och serviceinformation: 

  • Tekniska illustrationer och animeringar. Våra illustratörer kan arbeta med 3D-modeller, fotografier och en lång rad illustrationsverktyg. 
  • Riskbedömningar. Vi kan riskbedöma dokumentation för att identifiera och minimera risker. 
  • Översättning och lokalisering. Genom att vi använder egna översättare är det lätt för översättarna att kolla upp detaljer med skribenterna, vilket ger översättningar av högsta kvalitet. 
  • Kunskap om DITA och strukturerad dokumentation. 
  • Simplified Technical English. 

 

Etteplan Sixten Folke

Sixten Folke

BU Director Technical Documentation Solutions
+46 73 078 09 10
Send e-mail

Ställ en fråga till Sixten Folke eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).