Close

Etteplan INFO-tjänsten bidrar till nöjdare kunder och sänkta kostnader för den tekniska dokumentationen

Etteplan INFO

Du kan lägga fokus på din kärnverksamhet medan vi via vår Etteplan INFO-tjänst tar fullt ansvar för din tekniska dokumentation och informationshanteringsfunktion, inklusive för att skapa, hantera och leverera din tekniska information. Kunder som Husqvarna och Fortum förlitar sig helt på oss när det gäller att hantera alla deras behov när det gäller teknisk dokumentation.

Den förenklade och harmoniserade processen gör oss snabbare, sparar pengar och förbättrar kvaliteten. Vi är övertygade om att vi snabbt kommer att se konkreta resultat.
Daniel Hanngren
Director Group Operations Development
Husqvarna group
Nyckelfördelar
Kortare ledtider i produktionen av tekniskt innehåll
Förbättrad materialkvalitet
Standardiserade och harmoniserade innehållskomponenter som enkelt kan återanvändas
Förbättrad flexibilitet
Ökad effektivitet i dokumentationshanteringen

Vi hjälper dig att förvandla din tekniska dokumentation till ett vinstcenter.

Via vår Etteplan INFO-tjänst tar vi fullt ansvar för din tekniska dokumentation och informationshanteringsfunktion, inklusive för att skapa, hantera och leverera din tekniska information så att du kan lägga fokus på din kärnverksamhet.

Etteplan INFO-tjänstens värde bygger på ett kostnadseffektivt arbetssätt vilket ger högkvalitativa produkter via förbättrade metoder, verktyg och processer. Tjänsten säkerställer inte bara att dina tekniska dokument är professionella och korrekta samt uppfyller eller till och med överträffar de allra högsta standarder, utan även din tekniska dokumentationsprocess.

Kunder som använder Etteplan INFO får värdefull support och rådgivning om hur de kan öka produktiviteten genom att utveckla informationsstrategier, förnya processen, rutinerna och verktygen för sin dokumentation.

Konstruktion av anläggningar och komponenter
Lyft- och hissindustri

Ökad kundnöjdhet

 

  • Korrekt och tillförlitligt innehåll

  • Sammanhängande visuellt utseende i all teknisk produktinformation

  • Användarvänliga bruksanvisningar som säkerställer korrekt användning av utrustningen, förbättrad säkerhet och bättre kundsupport

 

 

Eric Tengstrand

Eric Tengstrand

Global Service Solutions Director Technical Documentation Solutions
+46 70 757 74 40
Send e-mail

Ställ en fråga till Eric Tengstrand eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).