Close
Etteplan Produktionstestare och hantering av testdata

Produktionstestare och hantering av testdata

Ni kan uppnå bättre kvalitet och produktivitet med produktionstestning. Det försäkrar att produktionsprocessen går som planerat och att de tillverkade produkterna uppfyller uppställda krav. Med användning av data som insamlas under testningen kan produktionsprocessen göras mer effektiv och produkten själv bli ännu bättre. Våra lösningar för produktionstest hjälper er att nå resultat. 

Nyckelfördelar
Förbättrad produktkvalitet
Kostnadseffektiva testningslösningar
Realtidsövervakning av nyckeltal i produktionen 

Kostnadseffektiva lösningar för produktionstestning med Procket-plattformen 

Etteplan-production-testers-resize.png

Etteplan tillhandahåller helhetslösningar för produktionstestning av monterade kretskort (PCBA) och inbyggda slutprodukter. Vi skapar både måttbeställda och plattformsbaserade testare. Vår Procket-plattform har standardiserade och kostnadseffektiva lösningar för produktionstestning av alla sorters produkter och tillverkningsvolymer. Procket-familjen omfattar flera alternativ som är optimerade för olika typer av produkter och produktionsvolymer. 

Genom användning av utbytbara, produktspecifika testadaptrar eller testkassetter, kan samma instrumentering och mätutrustning användas för flera produkter, vilket sänker investeringskostnaderna. Både robusthet och enkelt underhåll är centrala vid design av testsystem i och med att testarna ofta används mellan 10 och 20 år. Våra testare är alltid väldokumenterade och vi kan leverera kopior på befintliga testsystem med kort framförhållning. 

Testning en del av produktdesignfasen 

Testning och tillverkning bör finnas med redan under produktens design- och utvecklingsfas. Både Design For Testing (DFT) och Design For Manufacturing (DFM) ingår i vår process för elektronikdesign. Rätt utfört innebär DFT och DFM att produktens tillverkning kan implementeras effektivt och till en rimlig investering. Vi erbjuder också rådgivning inom DFT/DFM som en tjänst till FoU-organisationer. Våra erfarna experter på DFT/DFM granskar designen och föreslår hur produktens testbarhet och tillverkningsbarhet kan förbättras för bättre testtäckning och effektivare användning av produktionsinvesteringarna. 

Våra kunder: Produktionstestare och hantering av testdata

Realtidsövervakning med WATS 

Wats data management tool

Verktyget för att hantera testdata, WATS, möjliggör övervakning och analys av produktionens nyckeltal i realtid. WATS är en tjänst för testdatahantering som omvandlar test- och reparationsdata till användbar information genom enkel visning av avkastning, trender, statistiska parametrar och mer – i realtid via en webbläsare. Alla system för produktionstestning kan enkelt kopplas till WATS. Vi har integrerat WATS med hundratals testmaskiner och hjälpt våra kunder att förbättra sin produktionseffektivitet. 

Våra tjänster för produktionstestning omfattar: 

 • rådgivning inom Design for Testing (DFT) 
 • rådgivning inom Design for Manufacturing (DFT) 
 • framtagning av strategi och testspecifikationer 
 • täckningsanalys 
 • konstruktion av fixturer och testsystem 
 • systemtillverkning 
 • systemanalys (MSA), Gage R&R-analys 
 • acceptanstest (FAT), acceptanstest på plats (SAT) 
 • driftsättning, utbildning och NPI-support 
 • datahantering och analys 
 • systemunderhåll 
 • reservdelar 

Vår expertis inom produktionstestning: 

 • testning av monterade kretskort (PCBA) 
 • testning (inkl. End of Line), säkerhetstestning 
 • inspektion, maskinseende 
 • uppladdning, programmering 
 • statistisk processkontroll (SPC) 
 • LabVIEW, NI TestStand, certifierade experter 
 • gränsskanning, JFT 

Etteplan är en National Instruments Gold Alliance Partner med de senaste kunskaper om NI:s hårdvaru- och mjukvarulösningar. Vi representerar ATX testfixturer i Finland, är mervärdespartner för Virinco AS och representerar WATS, verktyget för analys och hantering av testdata. Vi är även partner till JTAG Technologies och auktoriserad leverantör av JTAG:s testapplikation. 

NI_Partner_Program_RGB_System%20Integration%20-%20Gold%20Partner.jpg

Marcus Carlberg Etteplan

Marcus Carlberg

Department Manager Software & Embedded Solutions
+46 70 246 04 04
Send e-mail

Ställ en fråga till Marcus Carlberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).