Close

Application Management

Vi tar hand om dina affärskritiska applikationer – du kan fokusera på din kärnverksamhet.

 

Affärskritiska applikationer behöver kontinuerlig support och underhåll. Vid program- eller systemfel måste man snabbt identifiera och lösa grundproblemet för att inte göra kunderna missnöjda eller förlora intäkter.

Etteplans Application Management Service säkerställer att din programvara fungerar genom systemets hela livscykel. Vi erbjuder flexibla servicepaket med allt från support dygnet runt och förebyggande underhåll till vidareutveckling av programvaran.

Låt Etteplan ta hand om dina applikationer och fokusera på din kärnverksamhet. Läs om hur vi hjälper Neste och Posti med hantering av affärskritiska applikationer.

Etteplan har en beprövad och effektiv process för hantering av dina applikationer. Vi ser till att övergången löper smidigt och utan att störa dina affärsprocesser. Vi erbjuder tjänster på fyra områden:

applicatio_management_graph.png

Kunskapsöverföring

Vi utvärderar din programvara och tar fram en optimal servicemodell för systemunderhåll. Vi erbjuder råd kring systemunderhåll och stöd vid övergången från systemutveckling till drift. Vi hjälper även med att identifiera olika uppgifter och tillhandahåller nödvändiga tekniska dokument och anvisningar för effektivt underhåll.

Help Desk 2 – Etteplan säkerställer att din programvara fungerar som den ska

HD2 erbjuder dig tekniskt systemunderhåll och förebyggande underhåll. Vår helpdesk är öppen dygnet runt. Med Help Desk 2 ser vi på Etteplan till att din applikation fungerar optimalt så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Tjänsten skräddarsys alltid utifrån dina behov.

Help Desk 3 – djup förståelse för din kod

Behöver du små programkorrigeringar eller vill du vidareutveckla din programvara? Finns det fel i koden som behöver åtgärdas? Help Desk 3 inkluderar kodbaserat systemunderhåll för många olika programspråk.

Etteplan kan utveckla din kod och förlänga livslängden för ditt system. Vi är experter på integration av nya affärskritiska egenskaper och på att göra förändringar i befintlig kod. Tillförlitlighet, kostnadseffektiv och snabbt genomförande är självklarheter för oss.

Utrullning – underhåll av mjukvara och hårdvara för optimal prestanda

 

Etteplan kan uppdatera såväl mjukvara som hårdvara i stora system. Vi genomför uppdateringar kostnadseffektivt i geografiskt utspridda nätverk, antingen på distans eller lokalt på plats. Vi fokuserar på systemets tekniska detaljer så att du slipper göra det.

Mer att läsa

Payair

”Med bra kommunikation, en förtroendefull relation och kunniga apputvecklare hjälpte Etteplan oss att slutföra vår leverans till kunden inom utsatt tid.” – Petter Östlund, VP Products, Payair

Kontakta oss
Erica Dahlberg
Erica Dahlberg
BU Director
Software & Embedded Solutions

Maria Holmberg
Maria Holmberg
Department Manager
Software & Embedded Solutions, Stockholm & Västerås