Close

Etteplan AIM

Framgångsrika investeringsprojekt och underhållsverksamheter på anläggningar kräver anläggningsteknisk information av högsta kvalitet. Etteplan AIM (Asset Information Management) är en tjänst för att hantera och samordna kundens anläggningstekniska information.

Ett av Etteplan AIM´s stora värden baseras på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar, genom att informationen är tillförlitlig och tillgänglig, både för investeringsprojekt och ordinarie underhållsverksamhet.

Etteplan tillhandahåller ordning och reda i dokumentationsprocessen.

 

Etteplan tillhandahåller ett särskilt dedikerat team för att se över och hantera all relevant anläggningsteknisk information inom kundens verksamhet. Användarna av informationen, så som exempelvis tekniker, anläggningsägare, myndigheter och entreprenörer, har på så sätt omgående tillgång till relevant information.

Etteplan AIM-tjänsten inkluderar bland annat:

 

  • Underhåll av kundens system för informationshantering, för att säkerställa uppdaterad information
  • Dokumentationsledning i underhålls – och investeringsprojekt
  • Utbildning av projektteam angående informationregler och versionshantering
  • Handledning i anslutning till pågående förändringar i teknisk information
  • Identifiering av förbättringsmöjligheter i informationsprocessen
  • Kundstöd

Betydande tids- och kostnadsbesparingar genom att informationen både är uppdaterad och sökbar

 

Inga tidskrävande sökningar och korrigeringar av data behövs eftersom Etteplan AIM-tjänst skapar en effektiv process för att underhålla och hantera all viktig information. Etteplan AIM-tjänst säkerställer att all information som är relevant är uppdaterad och tillgänglig. Kundens personal kan fokusera fullständigt på sina uppgifter och säkerställa att projekt- och övriga verksamhetsmålen uppfylls.

Bland våra nöjda Etteplan AIM-kunder återfinns Finavia, Outokumpu, Fortum Hydro Power and Technology och Fortum Heat.

Finavia_logo.svg%5B1%5D.png          Fortum logo

Mer att läsa

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director Technical Documentation