Close

Etteplan DOC

Skapa, hantera och publicera innehåll kostnadseffektivt medan du optimerar tjänsteverksamheten

Etteplan DOC är en fullständig lösning som stödjer dina tekniska dokumentationsbehov och även förbättrar effektiviteten för din tjänste- och underhållsverksamhet.

Eftersom information skapas med hjälp av de enskilda inköps- och ämnesbaserade författarprinciperna, skapas, lagras, återanvänds och publiceras inte dokumentationen bara mera effektivt, den ger även slutanvändare som fältservicetekniker snabb och enkel tillgång till aktuell underhållsinformation.

Öka din tjänsteverksamhets lönsamhet

  • Upp till 50 % minskning av underhållstiden tack vare snabb åtkomst till uppdaterad teknisk information.
  • Upp till 60 % kostnadsbesparingar vid skapandet av underhålls-, reparations- och driftinstruktioner.
  • Upp till 40 % kostnadsbesparingar inom översättning och lokalisering.

 

Beprövade metoder

Etteplans tjänster använder beprövade metoder som säkerställer att kundens tekniska dokumentation uppfyller de högsta säkerhets- och kvalitetskraven samt är tydlig, koncis och konsekvent. Källtexten är tydlig, konsekvent och reducerad. Interaktiva illustrationer är av hög kvalitet. Strukturerat innehåll maximerar återanvändbarheten.

Snabb och enkel tillgång till information


Informationen är tillgänglig via Etteplans dynamiska innehållsportal HyperSIS (Service Information System), ett program som ger fältservicetekniker snabb och enkel tillgång till information om underhåll och beställning av reservdelar. Tack vare de visuella och interaktiva 3D-illustrationerna kan alla relevanta uppgifter hittas snabbt.

Våra kunder


Idag utnyttjar över 200 företag Etteplan DOC, inklusive Boon Edam, GEA, Omron och Princess.

Boon edam logoGEA logoOmron logo

Mer att läsa

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions