Close

Etteplan INFO

Vi hjälper dig att förvandla din dokumentation till ett vinstcenter

Etteplan INFO är en tjänst där Etteplan tar fullt ansvar för din tekniska dokumentationsfunktion, inklusive skapandet, hanteringen och leveransen, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Värdet av Etteplan INFO är baserat på kostnadseffektiva och högkvalitativa slutprodukter genom förbättrade metoder, verktyg och processer. Tjänsten garanterar att teknisk dokumentation och relaterade processer är professionella, korrekta och möter, eller till och med överträffar, de högsta standarderna.

Kunder som använder Etteplan INFO får värdefullt stöd och råd för att öka produktiviteten genom att förnya dokumentationspraxis och utveckla informationsstrategier.

Etteplan INFO medför
kostnadsbesparingar

  • Kortare ledtider vid produktion av dokumentation.
  • Smidigare processer för teknisk produktinformation.
  • Förbättrad materialkvalitet.
  • Standardiserade och harmoniserade innehållskomponenter som enkelt kan återanvändas.
  • Förbättrad flexibilitet.
  • Ökad effektivitet i dokumentationsförvaltning (t.ex. uppdatering och leverans).

Förbättrad kundnöjdhet

 

  • Korrekt och tillförlitligt innehåll.
  • Enhetligt visuellt utseende och känsla i all teknisk produktinformation.
  • Användarvänliga manualer som säkerställer korrekt användning av utrustning, förbättrad säkerhet och bättre kundservice.

Våra kunder

 

Kunder som Husqvarna och Fortum ger oss förtroendet att hantera deras tekniska dokumentationsbehov fullt ut.

 

Husqvarna is Etteplan's customerFortum is Etteplan's customer

”Förenkling och harmonisering av processen gör oss snabbare, sparar kostnader och förbättrar kvaliteten. ”Vi är övertygade om att vi snabbt kommer att se konkreta resultat.”

Daniel Hanngren, Director Communality, Technical Office, Husqvarna Group

Mer att läsa

Husqvarna

Husqvarna är kända för produkter som motorsågar, trädgårdstraktorer och robotgräsklippare. Det är viktigt för Husqvarna att deras produkter används och underhålls säkert och på rätt sätt. Därför måste den tekniska dokumentationen, nämligen handböcker och manualer, vara förstklassig.

Fortum

Fortum Värme och Fortum Vattenkraft i Sverige har lagt ut sin tekniska dokumentation på entreprenad till Etteplan. Högkvalitativ teknisk dokumentation är nyckeln i Fortums verksamhet. Eventuella brister i den tekniska dokumentationen skulle bli kostsamt och skada våra kunder. Vi förstår behovet av att utveckla våra dokumentationsverktyg och processer på en konstant basis.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions