Close

Produkty konsumenckie

Nasza oferta dla klientów biznesowych z branży produktów konsumenckich obejmuje m.in. obsługę dokumentacji technicznej. W przypadku artykułów konsumenckich wysokiej jakości, dokumentacja techniczna ma szczególne znaczenie, ponieważ doznania konsumentów związane z instrukcją i samą obsługą produktu, istotnie wpływają na poziom zadowolenia.
Można powiedzieć, że wyznaczają one ogólne postrzeganie marki przez klientów.

Dokumentacja techniczna jako podstawa produktów konsumenckich

Zgodnie z prawem, odpowiednim produktom wprowadzanym do obrotu, musi towarzyszyć instrukcja obsługi. Niemniej, instrukcje często liczą nawet 400 stron i tworzone są w sposób zniechęcający konsumentów do sięgania po nie.

Etteplan zajmuje się tworzeniem instrukcji dostępnych na urządzeniach elektronicznych oraz pisanych przystępnym językiem. Im łatwiej konsumentom jest korzystać z danego produktu, tym lepszą opinią będzie cieszył się jego producent.

Digitalizacja zmienia produkty

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) zmienia produkty konsumenckie w niesamowitym tempie: w przyszłości lodówki będą wiedzieć, kiedy skończy się mleko i za pośrednictwem sieci zamówią zapasy.

Nowe, cyfrowe środowisko operacyjne wymaga zmiany nie tylko produktów i działalności konsumenckiej, ale także sposobu tworzenia dokumentacji technicznej. Tworzenie oprogramowania i systemów do obsługi dokumentacji technicznej – łączących Internet Rzeczy z elektroniczną dokumentacją techniczną – stanowi podstawę wiedzy specjalistycznej firmy Etteplan.

 

Nasi klienci – znane marki

 

Wśród klientów korzystających z naszych usług, znajdują się takie przedsiębiorstwa jak: Electrolux (artykuły gospodarstwa domowego), Tristar (artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt RTV), Husqvarna (artykuły gospodarstwa domowego i narzędzia ogrodnicze) czy Gardena (narzędzia ogrodnicze).

 

         Electrolux logo      Gardena logo       Husquarna logo

 

„W kwietniu 2015 r. firma Husqvarna zleciła przedsiębiorstwu Etteplan sporządzanie i utrzymanie dokumentacji technicznej na szczeblu globalnym. Uproszczony i ujednolicony proces tworzenia dokumentacji przyczynił się do zwiększenia szybkości, zmniejszenia kosztów i poprawy jakości”.

 

Daniel Hanngren, dyrektor ds. grupowych, kierownik ds. technicznych, Grupa Husqvarna.

Related content

Payair

„Dzięki dobrej komunikacji, świetnej relacji i wykwalifikowanym programistom aplikacji mobilnych, Etteplan pomógł nam wywiązać się ze zobowiązań wobec naszego klienta na czas“, Petter Östlund, Dyrektor ds.Produktów w Payair

Bin - e

Polska firma Bin-e opracowała i produkuje inteligentne kosze na śmieci. Technologie wykorzystywane w tym produkcie to: rozpoznawanie obiektów, sztuczna inteligencja oraz systemy przetwarzania danych. Produkt o tej samej nazwie co firma - Bin-e - segreguje śmieci i pozwala zoptymalizować ich transport i w ten sposób znacząco przyczynia się do zmniejszenia stężenia CO2 wytwarzanego podczas ich transportu.

Schneider Electric Fire & Security

Wyobraźmy sobie, że w firmie rozbrzmiewa alarm przeciwpożarowy. Odbyliśmy szkolenie z obsługi systemu, ale czy pamiętamy dokładnie, jak należy postępować? Łatwo dostępny podręcznik użytkownika zawierający zrozumiałe ilustracje stanowi nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Właśnie w tym celu firmy Schneider Electric Fire & Security i Etteplan nawiązały współpracę partnerską.

Husqvarna

Firma Husqvarna znana jest za sprawą takich produktów jak piły łańcuchowe, ciągniki ogrodowe i samobieżne kosiarki do trawy. Dla przedsiębiorstwa ważne jest, aby wyroby te były wykorzystywane i utrzymywane w bezpieczny, właściwy sposób. Z tego powodu dokumentacja techniczna, a przede wszystkim instrukcje i podręczniki obsługi, muszą odznaczać się najwyższą jakością.

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development