Przejdź do treści

Projektowanie usług cyfrowych

W erze digitalizacji, cyfrowe projektowanie usług odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju. Poprawia jakość doświadczeń klientów i wpływa na strategie biznesowe, poprzez zastosowanie holistycznego podejścia. To skupienie się na potrzebach klientów gwarantuje, że usługi są dostosowane do ich rzeczywistych potrzeb, co przekłada się na sukces firmy. Ponadto, projektowanie usług stanowi fundament cyfrowej innowacji, umożliwiając tworzenie pracy na podstawie danych i informacji zwrotnych od użytkowników w ramach iteracyjnego procesu.

Wspieranie branż w osiąganiu sukcesu dzięki transformacji cyfrowej

W przypadku sektorów przemysłowych, projektowanie usług wykracza poza samą obsługę użytkownika i obejmuje rozwiązywanie skomplikowanych problemów biznesowych. Dzięki wykorzystaniu wiedzy o klientach oraz proces współtworzenia, rozwija się głębokie zrozumienie ich potrzeb, co jest niezmiernie cenne. Wierzymy, że podejście skoncentrowane na kliencie stanowi klucz do uwolnienia prawdziwego potencjału każdego biznesu. Projektowanie usług pełni rolę strategicznego narzędzia. Jego zdolność do łączenia ze sobą ludzi, technologii i celów biznesowych umożliwia branżom tworzenie najlepszych rozwiązań, zdobywanie przewagi konkurencyjnej i odnoszenie sukcesów w transformacji cyfrowej. 

Łącząc wyniki badań, kreatywne podejście oraz intuicyjność, możemy zrozumieć potrzeby klientów i wyzwania, przed którymi stoją. W przypadku zastosowań przemysłowych, prawdziwa wartość projektowania usług tkwi w jego zdolności do skutecznego jednoczenia ludzi, urządzeń i technologii. Poprzez dostosowanie usług do potrzeb użytkowników, rodzą się  innowacje rozwiązania, które mają realny wpłw na życie codzienne.  

Projektowanie usług bazuje na próbach, które zaprowadzą nas do mierzalnych rezultatów, a te do erentownych usług, docenianych przez klientów. Nasze metody projektowania usług, szybkie iteracje oraz różnorodne kompetencje pozwalają nam świadczyć usługi cyfrowe najwyższej klasy. W całym procesie niezmiernie ważną rolę odgrywa dla nas zrównoważony rozwój. Dzięki temu spełnianiamy potrzeby klientów, ale także kreujemy możliwość rozwoju i utrzymania usług przez wiele lat. 

Jak nasze rozwiązania napędzają rozwój i innowację

Jako Etteplan wspieramy firmy w zakresie usług i produktów cyfrowych. Pomagamy w przejściu przez proces transformacji cyfrowej. Ułatwiamy wprowadzenie zmian, identyfikując nowe możliwości rozwoju biznesowego. Ogromne znaczenie ma walidacja początkowa koncepcji nowego produktu cyfrowego i doskonalenie jej na podstawie spostrzeżeń użytkowników i biznesu. 

Opracowanie sprawdzonej koncepcji usługi dzięki wiedzy eksperckiej

Nasze usługi projektowania: 

  • Pomagają osiągnąć sukces w strategiach cyfrowych i transformacji: Transformacja cyfrowa zawsze wiąże się ze zmianą. Nasi konsultanci ds. cyfryzacji pomogą Ci osiągnąć cele cyfrowe, definiując i komunikując kolejne kroki, ułatwiając zmianę oraz angażując ludzi za pomocą metodyki myślenia projektowego, aby stworzyć trwały pozytywny efekt. 
  • Identyfikacja potrzeb biznesowych i możliwości cyfrowych: Definiujemy korzyści biznesowe oraz potrzeby użytkowników. Odkrywamy możliwości zdobycia rynku i pomagamy zrozumieć rzeczywisty wpływ Twoich usług cyfrowych na  różne obszary biznesowe. Przekształcamy wstępne pomysły w rentowne produkty oraz usługi. 
  • Sprawdzona koncepcja usługi oparta na idei: Korzystając z danych, dążymy do rozwiązań, które są pożądane, wykonalne i opłacalne. Na podstawie twojej początkowej wizji pomagamy określić wartość dla użytkownika końcowego. Wykorzystujemy to zrozumienie do zdefiniowania koncepcji cyfrowej usługi i potrzebnych funkcjonalności. 
  • Ciągły rozwój dzięki danym i spostrzeżeniom: Poprzez połączenie analitycznych i kreatywnych umysłów z danymi i wiedzą branżową, rozumiemy klientów. Nie tylko prowadzimy badania, ale również generujemy pomysły, aby wspierać rozwój na każdym etapie cyklu życia twojej cyfrowej usługi. 

Zadaj pytanie

Paul Pachowicz

Customer Success Officer

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.