Przejdź do treści

Narzędzia dostosowane do zrównoważonego rozwoju

W Etteplan jesteśmy świadomi, że efektywne zarządzanie działaniami związanymi ze zmianami klimatu i redukcją emisji wymaga podjęcia konkretnych kroków. Dlatego dostarczamy spersonalizowane narzędzia do budowania zrównoważonego rozwoju, które pomagają organizacjom w tym obszarze. Oferujemy mapy drogowe, które pomagają zaplanować działania podejmowane na rzecz klimatu oraz obliczenia śladu węglowego. Udostępniamy również szablony i narzędzia do zarządzania oddziaływaniem na środowisko.

Mapy drogowe dla monitorowania postępów na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2

Nasze narzędzie oraz spersonalizowana mapa klimatu, może pomóc Twojej organizacji w realizacji celów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest ona zrozumiała i przejrzysta, ustala realne do osiągnięcia cele i ułatwia komunikację na temat odpowiedzialności środowiskowej. Nasza mapa przedstawia aktualny stan śladu węglowego, pozostawionego przez Twoją firmę, wyznacza cele klimatyczne i proponuje plan działań potrzebnych do redukcji emisji.

Tworzenie mapy klimatu obejmuje warsztaty, podczas których kluczowe osoby w Twojej organizacji identyfikują i planują aktywności oraz ustalają harmonogram ich wdrożeń. Redukcje emisji są oceniane liczbowo poprzez analizę różnych scenariuszy. Aktualizacja mapy wraz z monitorowaniem emisji wspiera prace dotyczące klimatu i pozwala na identyfikację sukcesów oraz obszarów wymagających poprawy. 

Analiza scenariuszy pomaga ocenić potencjalne zmiany śladu węglowego

Ocena redukcji emisji wynikających z działań określonych w mapie drogowej klimatu opiera się na analizie różnych scenariuszy. Służą one do oceny potencjalnych zmian w pozostawieniu śladu węglowego, co pomaga ustalić cele klimatyczne i ocenić skuteczność podejmowanych działań. 

Aby analizować różne scenariusze, wykorzystujemy obliczenia dotyczące śladu węglowego organizacji oraz regulacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ważne jest również uwzględnienie wpływu działań organizacji na przyszłe emisje. Wpływ emisji jest obliczany na podstawie dostępnych danych i założeń. Typowy scenariusz obejmuje przewidywane zmiany w otoczeniu operacyjnym, takie jak obligatoryjne wprowadzenie biopaliw na podstawie przepisów prawnych i rozwój energetyki neutralnej pod względem emisji. 

Kalkulatory śladu węglowego umożliwiają niezależną ocenę wpływu na klimat w Twojej firmie

W Etteplan opracowujemy spersonalizowane narzędzia, kalkulatory i szablony do obliczania śladu węglowego, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i produktów, niezależnie od branży. W najprostszej formie nasze narzędzie to szablon kalkulacji dostępny w arkuszu kalkulacyjnym. Jednakże, oferujemy również zaawansowane obliczenia z wykorzystaniem automatyzacji, aplikacji internetowych i systemów, które można zintegrować z innymi systemami monitorującymi działalność Twojej organizacji (takimi jak Power BI, systemy monitorowania finansowego itp.). Dzięki temu, nasze narzędzia są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Dzięki naszym narzędziom do obliczania i monitorowania śladu węglowego, masz pewność, że podejmujesz właściwe działania i osiągasz cele redukcji emisji zgodnie z harmonogramem. Nasze narzędzia i szablony oparte są na standardowych metodach oceny cyklu życia oraz Protokole emisji gazów cieplarnianych (GHG Protocol). 

Dostosowane narzędzia i szablony do zarządzania wpływem na środowisko

Oprócz naszych map klimatu i kalkulatorów śladu węglowego, oferujemy również szablony i narzędzia do zarządzania innymi czynnikami, wpływającymi na środowisko. Możemy je łatwo dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb, co pomoże w realizacji celów zrównowa zrównoważonego rozwoju. 

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.