Gå til indhold

Skræddersyede værktøjer til mere bæredygtighed

Hos Etteplan forstår vi, at konkrete handlinger er nødvendige for at håndtere klimaarbejdet effektivt og opnå reduktion af emissioner. Derfor tilbyder vi skræddersyede bæredygtighedsværktøjer, som er designet til at hjælpe organisationer med at navigere i kompleksiteten ved bæredygtighed. Vores skræddersyede bæredygtighedsværktøjer inkluderer klimavejledninger og beregninger af CO2-aftryk. Vi tilbyder også skabeloner og værktøjer til håndtering af miljømæssige påvirkninger.

At skabe en klimaplan hjælper med bæredygtig rapportering og reduktion af CO2-aftryk

Vores skræddersyede klimahandlingsplan er et værktøj, der kan guide din organisation mod bæredygtig drift ved at give klarhed, fastsætte opnåelige mål og lette kommunikationen om miljøansvar. Vores klimahandlingsplaner præsenterer den aktuelle tilstand af din virksomheds CO2-aftryk, beskriver klimamålene og giver en plan for de nødvendige tiltag til at opnå reduktioner i CO2-udledningen.

Oprettelsen af klimahandlingsplanen indebærer workshops, hvor der sammen med nøglepersonale fra din organisation identificeres og planlægges foranstaltninger og der udarbejdes en tidsplan for implementering, samt ansvarlige parter udpeges til at reducere CO2-aftrykket. Reduktion af emissionerne opnået gennem disse handlinger vurderes numerisk gennem scenarieanalyse. Opdatering af handlingsplanen i sammenhæng med overvågning af emissionerne, støtter dit arbejde med klimaet og fremhæver succeser samt peger på områder, der kan forbedres.

Scenarieanalyse hjælper med at vurdere de potentielle ændringer i CO2-aftrykket

Den reduktion af emission, der opnås med de foranstaltninger der er defineret i klimavejledningen, vurderes numerisk ved hjælp af scenarieanalyse. Scenarier bruges til at vurdere de potentielle ændringer i CO2-aftrykket, hvilket hjælper med at fastsætte klimamål og evaluere egnetheden af ​​foranstaltningerne i forhold til de fastsatte mål.

Organisatoriske beregninger af CO2-aftrykket, nationale og internationale klimapolitikker, samt virkningen af ​​identificerede foranstaltninger på den antagne emissionsudvikling, bruges til at understøtte scenarieanalysen. Emissionspåvirkningerne fra foranstaltningerne beregnes baseret på tilgængelige data og antagelser. Typisk tager et baseline-scenario højde for forventede ændringer i driftsmiljøet, såsom bio-distributionsansvar indført ved lovgivning, samt kulstoffri udvikling af energiproduktionen.

Beregning af CO2-aftryk muliggør en uafhængig vurdering af klimapåvirkninger i din virksomhed

Vi udvikler skræddersyede værktøjer og skabeloner til beregning af CO2-aftryk både på virksomheds- og produktniveau, uanset branche. I sin mest enkle form er værktøjet en regnearksbaseret skabelon, men vi implementerer også kalkulatorer, der benytter automatisering, web-applikationer og systemer, der kan integreres tæt med din organisations øvrige overvågningssystemer (f.eks. Power BI, finansielle overvågningssystemer osv.).

Med CO2-aftryksberegnings- og overvågningsværktøjer kan du være sikker på, at de rette ting bliver gjort og at reduktion af emissioner og andre fastsatte mål opnåes til tiden. Vi følger standarderne indenfor og Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) i vores værktøjer og skabeloner.

Skræddersyede værktøjer og skabeloner til bæredygtighedsstyring af miljøpåvirkninger

Udover klimafremstillinger og beregnere til CO2-aftryk, leverer vi også skabeloner og værktøjer til håndtering af andre miljømæssige påvirkninger. Disse ressourcer kan tilpasses dine specifikke behov og hjælpe dig med at holde fast i dine bæredygtighedsmål.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.