Gå til indhold

Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment (LCA) giver værdifuld information om miljømæssige påvirkninger af produkter, tjenester eller systemer i hele deres livscyklus. Denne information kan udnyttes på forskellige måder til at forbedre virksomhedens drift, f.eks. i forskning og udviklingsarbejde, som støttemateriale til fondsansøgninger, til differentiering fra konkurrenter samt i kommunikation og markedsføring. Udover LCA-studier udfører vi kritiske vurderinger af LCA- og CO2-aftryks-studier og udarbejder miljøvaredeklarationer (EPD).

Livscyklusvurdering identificerer de miljømæssige påvirkninger i hele livscyklussen

Life Cycle Assessment (LCA) er en systematisk og veletableret metode til vurdering af miljøpåvirkningen af et produkt, system eller en service. LCA gør det muligt at evaluere forskellige miljøpåvirkninger, såsom klimaforandringer (CO2-aftryk), forsuring, eutrofiering, vandaftryk og udmatning af naturressourcer.

Vores LCA-studier er baseret på de internationale standarder ISO 14040 og 14044, og vi evaluerer miljøpåvirkningerne på tværs af hele livscyklussen - fra vugge til grav - hvilket gør det muligt for os at identificere de mest betydningsfulde stadier i livscyklussen. Afhængigt af dine behov kan andre LCA-baserede beregningsregler og retningslinjer, såsom PEF/PEFCR også anvendes under vurderingen.

LCA tilbyder fremragende muligheder for at forbedre den miljømæssige præstation ved at identificere faktiske og potentielle områder for udvikling samt de mest relevante faktorer, der bidrager til miljøpåvirkninger. Resultaterne kan anvendes til forskellige formål:

  • Produktudvikling som en del af forskning og udvikling
  • Differentiering fra konkurrenter
  • Kommunikation og markedsføring

Vores specialister har opbygget deres ekspertise og viden til et højt niveau gennem udførelse af både LCA- og CO2-aftryksstudier, inden for forskellige områder og brancher. Vi har gennemført både studier, der er anvendt til kundens interne specifikke formål (f.eks. teknologisammenligning) samt vurderinger til offentlig interessentkommunikation.

Miljøproduktdeklaration (EPD) giver sammenlignelig information om miljømæssig præstation

En Miljø Produkt Deklaration (EPD) er et standardiseret dokument, der anvendes i både B2B og B2C kommunikation, og som præsenterer miljøpåvirkningerne af et produkt gennem hele dets livscyklus. EPD'er er altid baseret på en LCA-studie og udarbejdet i overensstemmelse med produktkategoriregler (PCR). Dette sikrer, at resultaterne som præsenteres i EPD'en er sammenlignelige med andre EPD-dokumenter, der er udarbejdet ved hjælp af de samme beregningsregler. Derudover bliver EPD'er altid verificeret af en tredjepart.

Udover at producere EPD-dokumentation stræber vi efter at forbedre din forståelse af dit produkts miljømæssige ydeevne, ved klart at forklare baggrunden for resultaterne og de betydelige faktorer, der påvirker miljøet.

En kritisk gennemgang sikrer kvaliteten af LCA- eller CO2-aftryks -studier

En kritisk gennemgang kvalitetssikrer LCA- eller klimaaftryksundersøgelser, ved at sikre overholdelse af standarder, konsistens og gennemsigtighed. Vores kritiske gennemgangsproces sikrer, at undersøgelsen er udført i overensstemmelse med retningslinjer og standarder, og at de anvendte metoder er begrundede ud fra undersøgelsens mål.

Resultatet af vores kritiske gennemgang er en rapport og en erklæring, der indeholder værdifuld feedback og forslag til forbedringer, for at øge undersøgelsens kvalitet. Vi udfører kritiske gennemgange i henhold til de internationale standarder ISO 14044 og ISO/TS 14071. Vi gennemgår både vores egne studier og dem, der er udført af andre enheder. Når vi foretager en kritisk gennemgang af vores eget studie, sikrer vi altid anmelders uafhængighed og upartiskhed.

Samarbejd med Etteplan for at få indsigt i miljøet, drive bæredygtig udvikling og vise dit engagement for en grønnere fremtid.

Kontakt os i dag for at få mere at vide om vores tjenester inden for vurdering af livscyklus og om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe varig effekt.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.