Gå til indhold

Pro­duk­tion­sud­vikling

Inden for diskret produktion er fleksibilitet og fejlfri levering afgørende succesfaktorer. Effektivisering af batchproduktion samtidig med implementering af streng kvalitetskontrol er afgørende.

Omfortolkning af diskret produktion

Produkt- og udstyrsproducenter håndterer ofte et varieret produktmix, der inkluderer standardprodukter, tilpassede moduler og varianter af eksisterende produkter. Denne kompleksitet kræver effektiv planlægning, lagerstyring og ressourceallokering.

Fleksibilitet, simulationsbaseret udvikling og dygtige medarbejdere, spiller en afgørende rolle inden for diskret produktion, uanset om det drejer sig om enkeltprodukter eller distinkte produktserier.

Som eksperter inden for design af produktionsprocesser, softwareløsninger, engineering, optimering af montage og teknisk kommunikation, inviterer vi dig til at transformere dine produktionsprocesser til effektivitet, fleksibilitet og præcision uden fejl.

Håndtering af variationer og kvalitetsudfordringer

Nøglestrategier inkluderer:

  • Balance mellem effektivitet og tilpasningsdygtighed inden for batchproduktion.
  • Implementering af strenge kvalitetskontrolforanstaltninger.
  • Fokus på sikkerhed og ergonomi ved produktion.

Kvalitetskontrol er afgørende for at minimere fejl og sikre kundetilfredshed. Ved at integrere Manufacturing Execution Systems (MES) og digital tvillingsteknologi effektiviseres produktionen, beslutningstagningen forbedres og der opnås output af unikke varianter i høj kvalitet.

Etteplan kan hjælpe dig med at evaluere, designe og analysere din produktionsproces, produktmix og produktdesign. Disse trin er vigtige, når man transformerer produktionsprocesser for at blive mere effektive, fleksible og præcise, samtidig med at man imødekommer de skiftende trends og krav inden for industrier som maskinteknik og medicinsk teknologi.

Forny din produktionseffektivitet og drift sammen med os. Vores strategi lægger vægt på kontinuerlig innovation, tværgående industrielle erfaringer og global tilstedeværelse, baseret på partnerskaber med førende teknologileverandører.

Etteplans services inden for pro­duk­tud­vikling

Flowanalyse af materiale og in­ves­te­ringsplanlæg­ning

En overordnet analyse af processen for at indfange initielle data og produktionsparametre er udgangspunktet for produktudvikling. Ved at interviewe alle interessenter i projektet fra materialehåndtering til slutmontering og levering skaber vi en digital repræsentation af fabrikslayoutet og dets funktionalitet. Endelig har vi identificeret de vigtigste parametre, der påvirker produktionsflowet.


En forretningscase og beregning af tilbagebetaling er nødvendig for alle investeringer. Etteplan kan hjælpe med feasibility studier og udarbejdelse af nødvendig dokumentation til informations- eller forslagsanmodninger, for at indfange estimater over omkostninger og forberede budgetter til investeringsforslag.


Simulering og visualisering

En digital repræsentation af produktionslayoutet og montageprocessen er nøglen til produktivitet. Den digitale tvilling kan bruges til at verificere tekniske valg, udfordre leverandører til at levere optimale løsninger, samt sikre, at flaskehalse og potentielle problemer opdages i tide, for at undgå problemer og endelig forbedre OEE (Overall Equipment Effectiveness).

MES-løsninger og in­te­gra­tion­sy­del­ser

Veludformede integrationer sikrer problemfri dataoverførsel og realtidssynkronisering mellem dine systemer. Vi hjælper dig med at opbygge integrationsløsninger, der understøtter din drift, uanset om du har behov inden for OT/IT-dataflow, MES/ERP-integration, lagerstyring eller ældre systemer.

Dataengineering og datanalyse

Et firma, der inkluderer analyse og data i sin produktionsaktivitet, kan opnå betydelige konkurrencefordele ved at bruge information til produktudvikling. Dataanalyse fører til procesoptimering ved at give indsigt i procedurer, processer og mennesker.

Pro­duk­tion­sau­to­ma­ti­se­ring

Ved at simulere og optimere produktionsprocessen, samt øge automatiseringen af relevante trin i produktionen kan vi øge materialeflowet og forbedre diskret produktion, med hensyn til sikkerhed, kvalitet og omkostningseffektivitet. Samtidig kan vi opretholde eller endda øge produktionens fleksibilitet.

Montage- og testløsninger

Uanset om du har behov for optimering af montage, manuelle arbejdsstationer, produktionsværktøj eller en fuldt automatiseret produktionscelle, kan Etteplan levere løsningen. Vi leverer også løsninger til produktionstestning, målesystemer (Data Acquisition and Control) og analyse af testdata.


Etteplan har leveret omfattende løsninger til produkttestning af printkort (PCBA'er) og færdige produkter siden 2005. Du kan vælge mellem din egen platform, Etteplans Procket-platform eller en skræddersyet løsning.


Produktions- og kva­li­fi­ka­tionsværktø­jer

For at opnå optimal produktivitet er det ikke kun vigtigt at undersøge produktionsprocesser og løsninger omhyggeligt, men også at have hjælpeværktøjer og udstyr. Uanset om du har brug for manuel montering, produktionsværktøjer eller testopstillinger, kan Etteplan levere dem.

Ope­ratø­rud­dan­nelse og vedligeholdelse

Vores uddannelsesmateriale henvender sig til enkeltpersoner, teams og organisationer inden for fremstillingsindustrien. Etteplan tilbyder operatørtræning og onboarding-løsninger ved at levere høj kvalitetsuddannelsesindhold, der omfatter e-learning-moduler, klasseundervisning, infografikker, arbejdsinstruktioner, virtual reality og meget mere.


Vedligeholdelsestjenester samt reservedele og sliddele er en integreret del af vores system- og udstyrsleverancer.