Gå til indhold

Produkters klimaaftryk

Beregning af et produkts klimaaftryk hjælper med at støtte din virksomheds forsknings- og udviklingsarbejde og giver dig mulighed for at optimere de mest betydningsfulde faktorer i produktionsprocessen, råmaterialerne og forsyningskæden set fra et klimaperspektiv. Resultaterne af klimaaftrykket kan også anvendes i kommunikation og marketing for at vise potentielle og nuværende kunder produktets miljømæssige ydeevne med fokus på klimaforandringer.

Produktets klimaaftryksrapport beskriver mængden af CO2-udledninger, der genereres i løbet af produktets livscyklus. Beregningerne tager typisk hele produktets livscyklus i betragtning - fra vugge til grav. Det er også muligt at indsnævre beregningen for eksempelvis kun at omfatte klimapåvirkningen fra produktion og transport af råmaterialer samt fremstilling af produktet.

I visse sektorer kræver kunder eller endda lovgivning klimapåvirkningsberegninger. Formålet med studiet bestemmer typisk omfanget af beregningerne, og vores service kan tilpasses meget specifikke behov.

Vores beregningsmetoder sikrer pålidelige resultater, da produktets klimaberegning følger internationale standarder: ISO 14040 og 14044 samt ISO 14067. Ekspertisen hos vores specialister sikrer, at du bliver vejledt mod de bedste metoder og retningslinjer, hvilket sikrer præcision i hvert enkelt trin.

En klimaaftryksrapport beskriver også de positive klimapåvirkninger ved dit produkt

Reducerer dine produkter klimapåvirkningen hos dine kunder i forhold til de nuværende alternativer, der anvendes? Med vores klimaaftryksrapport kan du finde frem til de positive klimapåvirkninger i dit produkt. Hvis produktet reducerer brugerens kulstofaftryk, f.eks. ved at spare energi eller have længere levetid end konventionelle eller nuværende produkter.

Klimaaftrykket beregnes ved at sammenligne CO2-aftrykket for den basale løsning, med den løsning der overvejes. Resultaterne fra beregningerne kan anvendes i din markedsføring og kommunikation, information og rådgivning af beslutningstagere og andre interessenter, samt til identifikation af muligheder for at forbedre de miljømæssige præstationer for produkter, der anvendes af kunderne. Via et klimaaftryks-studie kan du påpege udledningerne, som reduceres af den enkelte kunde ved brug af dit produkt eller løsning - i stedet for at præsentere skaden (dvs. forårsagede CO2-udledninger), som normalt præsenteres som resultaterne af en klimaaftryksrapport.

Vi beregner også klimaaftrykket i bygninger

Gennem beregningen af en bygnings klimaaftryk giver vi information om klimapåvirkningen af en bygning i forskellige faser af dens livscyklus. Faserne, der er inkluderet i beregningen, omfatter produktfasen, konstruktionsfasen, brugsfasen og fasen efter endt levetid (nedrivning).

Resultaterne fra beregningen af en bygnings klimaaftryk kan bruges til at støtte planlægning og lavkulstofkonstruktion, f.eks. ved valg af leverandører, materialevalg og valg af konstruktionsmetoder. Resultaterne kan også præsenteres på bygningskomponentniveau og dermed identificere de mest betydelige bidragsydere til miljøpåvirkninger. Denne tilgang gør det muligt at prioritere lavkulstofforanstaltninger for kritiske elementer, med henblik på at reducere miljøbelastningen.

Den foreløbige beregning af CO2-aftrykket udføres typisk i projektplanlægningsfasen, hvor der etableres et kulstofforbrugsbudget. I senere designfaser forfines beregningen, for at identificere muligheder for reduktion af udledninger og guide designprocessen mod at nå fastsatte mål og selve CO2-budgettet. Beregningerne under brugs- og vedligeholdelsesfasen muliggør verificering af de opnåede mål, samt det ønskede niveau for CO2-aftryk.

Vi udfører beregning af en bygnings klimaaftryk ved at anvende den nødvendige metode inden for en specifik kontekst (f.eks. miljøcertificeringer som RTS, BREEAM og LEED). Vi har erfaring med klimaaftryksvurderinger i overensstemmelse med den europæiske standard (EN 15978:2011), samt Miljøministeriets lavkulstof-vurderingsmetode for bygninger og det europæiske LEVEL(S) framework. Vi udfører klimaaftryks-beregninger skræddersyet til dine præferencer i forskellige faser af byggeprojektet.

Stil et spørgsmål til vores ekspert

Sabine Lærke

Sales Manager

Påkrævet felt

Når du indsender denne formular, vil vores specialist tage kontakt til dig via e-mail eller telefon. Ved at indsende formularen accepterer du vores privatlivspolitik.