Fortsätt till innehåll

Produktens kol­dioxi­davt­ryck

Beräkning av produktens koldioxidavtryck hjälper till att stödja ditt företags forsknings- och utvecklingsarbete, vilket möjliggör optimering av de mest betydande faktorerna som bidrar till produktionen, råmaterialen och leveranskedjan ur ett klimatperspektiv. Resultaten från koldioxidavtrycket kan också användas i kommunikation och marknadsföring för att visa potentiella och befintliga kunder produktens miljöprestanda ur ett klimatförändringsperspektiv.

Produktens koldioxidavtryck beskriver mängden växthusgasutsläpp som genereras under hela produktens livscykel. Beräkningen av koldioxidavtrycket tar vanligtvis hänsyn till hela livscykeln för produkten - från vaggan till graven. Det är även möjligt att begränsa beräkningen till att omfatta exempelvis endast de klimatpåverkningar som produktion och transport av råmaterial samt tillverkning av produkten medför. 

Inom vissa sektorer kräver både kunder och ibland lagstiftning beräkningar av klimatpåverkan. Syftet med studien avgör vanligtvis omfattningen av beräkningen av koldioxidavtrycket, och våra tjänster kan anpassas efter mycket specifika behov. 

Våra beräkningsmetoder garanterar tillförlitliga resultat eftersom beräkningen av produktens koldioxidavtryck styrs av internationella standarder: livscykelanalys (ISO 14040 och 14044) samt beräkning av produktens koldioxidavtryck (ISO 14067). Våra experter vägleder dig mot de mest lämpliga metoderna och riktlinjerna för att säkerställa precision i varje steg. 

Kolhandavtryck beskriver de positiva klimatpåverkningarna av att använda produkten

Minskar dina produkter klimatpåverkan för dina kunder jämfört med nuvarande alternativ? Med vår beräkning av kolhandavtrycket kan du ta reda på de positiva klimatpåverkningarna av din produkt. Kolhandavtryck bildas om produkten minskar användarens koldioxidavtryck, till exempel genom energibesparingar eller en längre livslängd jämfört med konventionella eller befintliga produkter. 

Beräkningen av kolhandavtrycket sker genom att jämföra koldioxidavtrycken för referenslösningen och den lösning som undersöks. Både koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket för en produkt beräknas i studien om kolhandavtrycket. Resultaten från beräkningen av kolhandavtrycket kan användas i marknadsföring och kommunikation, för att informera och rådgiva beslutsfattare och andra intressenter samt identifiera möjligheter att förbättra de miljömässiga prestationerna för produkter som används av kunder. Genom studien om kolhandavtryck kan du peka ut de utsläppsreduceringar som en kund uppnår genom att använda din produkt eller lösning, istället för att bara presentera den skada som genereras (t.ex. orsakade växthusgasutsläpp), vilket vanligtvis görs genom koldioxidavtrycksresultat. 

Vi beräknar också byggnadens koldioxidavtryck

Genom beräkningen av en byggnads koldioxidavtryck tillhandahåller vi information om byggnadens klimatpåverkan i olika faser av dess livscykel. Beräkningen inkluderar produktfasen, konstruktionsfasen, användningsfasen och slutet av livet-fasen (nedmontering). Extra information som hämtas från beräkningen inkluderar byggnadens kolhandavtryck. Kolhandavtrycket beskriver de positiva klimatfördelarna som kan uppnås under hela byggnadens livscykel. 

Resultaten från beräkningen av byggnadens koldioxidavtryck kan användas för att stödja planering och lågkolabyggande, till exempel vid val av leverantörer, materialval och val av byggmetoder. Resultaten kan även presenteras på elementnivå i byggnaden, vilket gör det möjligt att identifiera de mest betydande bidragsgivarna till miljöpåverkan. Denna tillvägagångssätt möjliggör prioritering av åtgärder för att minska miljöbördan för de mest kritiska elementen. 

En preliminär beräkning av koldioxidavtrycket görs vanligtvis under projekteringsfasen, där en koldioxidbudget fastställs. I senare designfaser förfina beräkningen för att identifiera möjligheter till utsläppsminskningar och vägleda designprocessen för att uppnå satta mål och koldioxidbudget. Beräkningarna under användnings- och underhållsfaserna möjliggör verifiering av uppnådda mål och önskad nivå av koldioxidavtryck. 

Vi genomför beräkningar av byggnadens koldioxidavtryck genom att använda den metodik som krävs i en specifik kontext (t.ex. miljöcertifieringar som RTS, BREEAM och LEED). Vi har erfarenhet av beräkningar av koldioxidavtryck i enlighet med europeisk standard (EN 15978:2011), liksom Miljöministeriets lågkolabedömningsmetod för byggnader och det europeiska LEVEL(S)-ramverket. Vi utför anpassade beräkningar av koldioxidavtryck utifrån dina preferenser under olika faser i byggprojektet. 

Ställ en fråga till vår expert

Johan Dahlström

Department Manager

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.