Fortsätt till innehåll

HowTo Create

Upptäck hur du skapar en kraftfull content-as-a-cervice-lösning för teknisk dokumentation som levererar ett värde enligt FAIR: lätt att hitta (easy to Find), tillgänglig för alla (Accessible for everyone), kompatibel med andra enheter (Interoperable) och återanvändbar (Resuable). Med vår metod för innehållsskapande får du högkvalitativt innehåll, betydande kostnadsbesparingar och ger tillbaka värdefull tid till ingenjörer att investera i innovation och kundupplevelse. Slipp besväret med att skapa, hantera och publicera teknisk produktinformation, få istället snabbare time-to-market, centraliserad lagring av innehåll, automatiserad publicering och smidig versionshantering.

Stömlinjeformat innehållsskapande med HowTo Create

HowTo Create är mer än bara ett dokumentationsverktyg – det är en effektiv lösning som ovandlar sättet på vilket teknisk produktinformation skapas, hanteras och publiceras. Med vårt tillvägagångssätt förenar vi kvalitativt innehåll, betydande kostnadsbesparingar och trygghet för de som ansvarar för teknisk information.

Snabbare Time-to-Market och lägre kostnader genom effektiv hantering av innehållslivsscykeln

En central aspekt av HowTo Create är användningen av moduler, vilket minskar kostnaderna för uppdateringar. Genom att implementera en struktur byggd på moduler blir ditt innehåll flexibelt för olika målgrupper och syften, vilket påskyndar time-to-market för dina produkter. Oavsett om det gäller installationsguider, användarmanualer, underhållsdokumentation eller utbildningsmaterial garanterar vår modulära metod anpassningsbarhet, återanvändbarhet och minskad tid för innehållsskapande, hantering och publicering.

Vår tjänst HowTo Create är ett specialiserat system för hantering av komponentinnehåll (CCMS) och förenklar hela livscykeln för ditt innehåll. Att effektivt skapa, hantera, översätta och publicera innehåll i flera format blir en sömlös process med digitala arbetsflöden. Med förbättrad sökbarhet, förståelse och användbarhet blir ditt tekniska innehåll mer tillgängligt och användarvänligt, vilket resulterar i snabbare time-to-market och ökad kundnöjdhet.

HowTo Create hanterar en mängd produktrelaterad information såsom text, tabeller och visuella element. Med centraliserad lagring av innehållet blir det enkelt att anpassa till olika målgrupper. Dessutom inkluderar systemet en automatiserad publiceringsprocess som förbättrar arbetsflödet och leder till tids- och kostnadsbesparingar.

Maximera återanvändning med HowTo Creates möjligheter för singel sourcing

Att utnyttja kraften i enkelkällsprincipen (single sourcing) kan markant öka effektiviteten genom att texter och visuella element skapas en gång och därefter återanvändas i olika material, vilket minskar tiden för innehållsskapande och uppdateringar. Systemets funktion för versionshantering möjliggör snabb åtkomst till olika dokumentversioner, vilket säkerställer att korrekt och aktuell information finns tillgänglig.

HowTo Create bygger på XML-metodik och följer standarder som DITA och S1000D. Denna optimering ger en sömlös återanvändning, vilket ytterligare minskar tiden för hantering. Med olika mallar kan innehåll publiceras i olika format, inklusive mobilvänliga PDF och HTML5.

Tydligt och koncist innehåll gör störst intryck. Därför använder vi oss av Simplified Technical English (STE) för innehållsskapande, vilket resulterar i sammanhängande och konsekvent dokumentation. Vår metod för Simplified Technical Illustrations förbättrar ytterligare klarheten i innehållet och möjliggör upp till 70% återanvändning av illustrationer. Interaktiva element kan också integreras för att göra illustrationerna mer engagerande och informativa.

Välj HowTo Create för överlägsen dokumentation, ökad effektivitet, snabbare time-to-market och betydande kostnadsbesparingar. Lyft ditt tekniska innehåll till nya höjder tillsammans med Etteplan.

Ställ en fråga till vår expert

Sophie Boman

Manager Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.