Fortsätt till innehåll

UX- och UI-design

Design av användarupplevelse (UX) handlar om att sätta människan i centrum och skapa sömlösa och behagliga interaktioner mellan användare och digitala produkter eller tjänster. Genom att förstå användarnas behov och önskemål strävar vi efter att leverera värdefulla och meningsfulla upplevelser.

Från insikter till gränssnitt: Design av användarupplevelser från början till slut

Den bästa användarupplevelsen kommer från att förstå problemet, sammanhanget och behoven hos företaget och användarna. Det är därför vi tror på samarbete med kunder för att utforska idéer och hitta de bästa lösningarna. Vi leder workshops, skapar prototyper, genomför intervjuer och visualiserar gränssnittet. Vi testar med riktiga användare och arbetar tillsammans med utvecklingsteamet för att säkerställa kvaliteten på din slutprodukt. Vi erbjuder helhetsupplevelser. Våra designtjänster sträcker sig från tjänstedesign, insamling av användarinsikter och konceptdefinition till polerad gränssnittsdesign. 

Vi fokuserar på användarna i vår designprocess för att säkerställa att dina digitala produkter möter deras behov och önskemål. Genom en effektiv UX-design, inklusive forskning, design, prototyper och tester, strävar vi efter hållbara användarupplevelser med tydlig informationsstruktur och ett intuitivt användargränssnitt. Genom vår iterativa designprocess förbättrar vi kontinuerligt användarupplevelsen och garanterar inkludering samt tillgänglighet för alla. Vår UX-design bygger på snabba cykler och lärande från resultat för att skapa värdefulla och hållbara lösningar. 

Lönsamma digitala upplevelser

Skapa meningsfulla och lönsamma digitala upplevelser med våra tekniska experter. Vi fokuserar på funktionalitet, empati och detaljer för att skapa lösningar som både gynnar användare och företag.  

Det finns ingen mening med att bygga en lösning som inte hjälper användarna eller företaget, och det finns ingen mening med att designa en lösning som inte kan implementeras i verkliga livet. Genom att förstå tekniska möjligheter, användarbehov och företagskrav utformar vi relevanta digitala lösningar. 

Vårt mål är att skapa meningsfulla upplevelser, öka användarvänlighet och bidra till lönsam verksamhet. Etteplans experter kan tillsammans skapa skräddarsydda lösningar som passar din bransch och dina kunder perfekt. 

Våra tjänster inom UX- och UI-design: 

Agila designtjänster för modern mju­kva­ruut­veckling

Våra designers använder sig av metoder som fokuserar på användarna för att skapa menings-fulla digitala upplevelser. Vi integrerar våra designers i det agila utvecklingsteamet för mjukvaruutvecklings för att säkerställa kvaliteten på resultatet.

Digitalt koncept baserat på den initiala idén:

När du har en idé om en digital produkt kan vi hjälpa dig att upptäcka vad som är värdefullt för användaren och se till att produkten är meningsfull. Med prototyper och snabba experi-ment strävar vi efter lärande och förbättring av lösningen tills den matchar både företagets och användarnas behov.

Förbättra an­vän­da­rupple­vel­sen med datadriven design:

Vi kan hjälpa dig att identifiera de största UX-problemen i din digitala tjänst genom att övervaka användarbeteende med analytiska verktyg. Med t.ex. värmekartor och trattanalys kan vi optimera kundupplevelsen, öka konverteringsgraden och driva din verksamhet mot framgång.

Förbättra användbarheten och an­vän­da­rupple­vel­sen:

Våra experter hjälper dig att förbättra användarupplevelsen i befintliga lösningar genom ut-värderingar och användartester, även på distans. Som resultat får du en lista över fynd och förslag till förbättringar – en väg framåt mot en utmärkt användarupplevelse.

Utvärdera tillgänglighet och digital inkludering:

Tillgänglighet är inte bara ett krav utan också en viktig komponent av användarupplevelsen som säkerställer att du når en bredare kundbas med din digitala tjänst. Våra experter kan hjälpa dig att göra din digitala tjänst tillgänglig.

Konsistens med designsystem:

Vi hjälper dig att skapa enhetlighet för dina digitala produkter genom designsystem. Våra UI-designexperter kan förbättra effektiva och samarbetsvänliga arbetssätt med designsystem, vil-ka består av återanvändbara komponenter och riktlinjer för att bygga framtida lösningar.

Förvandla dina digitala produkter med Etteplans tjänster inom UX- och UI-design

På Etteplan har vi ett team av erfarna UX- och UI-designers som brinner för att skapa exceptionella användarupplevelser. Vi kombinerar kreativitet, teknisk expertis och användarinsikter för att leverera lösningar som möter både företagets och användarnas behov. 

Vi involverar dig under hela designprocessen för att säkerställa att det slutliga resultatet stämmer överens med din vision. Vi tror på ständig iteration och förbättring och använder data-drivna insikter för att fatta välinformerade designbeslut. 

Oavsett om du behöver hjälp med att förfina en befintlig digital produkt eller skapa en helt ny från grunden kan våra UX- och UI-designers förvandla dina idéer till upplevelser som ger resultat.  

Ställ en fråga till vår expert

Max Falenius

VP Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.