Fortsätt till innehåll

Balans melan jobb och fritid

Hitta balansen mellan jobb och fritid med Etteplan. Vi prioriterar välbefinnande och personlig utveckling tillsammans med professionell tillväxt, och vi främjar arbetsplatsens ergonomi för fysisk och mental återhämtning.

Att hitta balans mellan jobb och fritid är avgörande för såväl det övergripande välbefinnandet som för produktiviteten. På Etteplan förstår vi vikten av denna balans och strävar efter att stötta våra anställda att uppnå denna balans.

Vad menar vi med en balans mellan jobb och fritid?

Vi prioriterar våra anställdas välbefinnande, återhämtning och utveckling. Ett sätt på vilket vi gör detta är genom att se till att arbetsbelastningen är rimlig. Vi tror att kompetenta och engagerade medarbetare med högt välbefinnande är det som får Etteplan att växa.

Flexibilitet är en annan aspekt som bidrar till balansen i livet. Vi omfamnar hybridarbete vilket möjliggör för våra anställda att arbeta från olika platser och ha flexibla scheman. Denna flexibilitet gör att de bättre kan hantera sin tid och sina ansvarsområden utanför arbetet.

Att stötta våra anställda i olika livssituationer är också avgörande för oss. Som en familjevänlig arbetsplats uppmuntrar vi våra anställda att ta ledigt enligt lokala praxis. Vi tillhandahåller verktyg och resurser för att hjälpa till att prioritera familjebehov, inklusive föräldraledighet när det behövs.

Hur stöttar vi våra anställda i praktiken?

På Etteplan har vi olika metoder för att främja välbefinnande och balans mellan jobb och fritid. Våra anställda har tillgång till förmåner för sport och kultur som varierar beroende på land, utifrån lagar och konventioner. Dessutom främjar vi en känsla av gemenskap genom aktiviteter som sportlag, i allt från fotboll till e-sport.

I linje med vårt åtagande om kontinuerlig förbättring utvärderar vi regelbundet medarbetarnas nöjdhet genom interna undersökningar som FuturETTE. Den feedback vi får hjälper oss att förstå hur cheferna kan bättre stötta sina team genom att erbjuda utmanande projekt som är i linje med personliga tillväxt- och utvecklingsmål.

Arbetsmiljö och säkerhet är av högsta vikt på Etteplan. Vi strävar kontinuerligt efter att harmonisera processer, verktyg och metoder över kontor och kundföretag för optimala arbetsförhållanden. Arbetsmiljövården organiseras enligt lokal lagstiftning och kultur i varje land där vi finns.

Etteplan GO! - en utmaning som främjar teamanda och välbefinnande

För att skapa teamanda och välbefinnande har vi en årlig kampanj med fokus på fysisk och mental aktivitet och återhämtning: Etteplan GO! Detta initiativ främjar inte bara rörelse utan också en känsla av tillhörighet och samhörighet bland våra anställda.

BILD

På Etteplan tror vi att en balans mellan jobb och fritid är avgörande för våra anställdas övergripande välbefinnande och framgång. Genom att erbjuda stöd, flexibilitet och möjligheter till personlig tillväxt ger vi våra medarbetare kraft att blomstra både personligen och professionellt.