Fortsätt till innehåll

Syfte, vision och värderingar

We bring people and technology together to change things for the better.

Vårt syfte är vårt enade arbete och vår drivkraft. Vårt norrsken.

Vi är ärliga och raka, och medan teknologierna och lösningarna må vara komplexa, är vårt tänk enkelt.

Allt vi designar och bygger måste ändra saker till det bättre. Detta kräver mod att våga samarbeta långt över alla tänkbara gränser.

Vårt arbete är endast så bra som den effekt det har på våra kunders verksamheter. Våra kunders framgång är vår framgång.

Vi skapar lösningar för smartare företag

  • VISION

Tillsammans med våra kunder bygger vi den värld vi vill leva i. En värld där varje system, process, och produkt kan göras smartare, mer effektiv och mer hållbar. För att möjliggöra denna värld behövs olika människor, expertis och samarbete. Genom att arbeta över olika branscher höjer vi tillsammans ribban för vad ett tekniktjänstföretag kan göra.

Våra värderingar utgör grunden för vår kultur.

Forward focus

Vi är stolta över vårt arbete såväl som vår personliga och professionella utveckling. För oss innebär ny teknik möjligheter som väntar på att omvandlas till vår konkurrensfördel. Med vårt förutseende och proaktiva tänkesätt främjar vi framgångarna för både våra kunder och Etteplan.

Bold thinking

Vi utforskar nya horisonter, utmanar idéer och föreslår aktivt innovativa lösningar. Vi främjar en miljö med öppen dialog, där vi har friheten att uttrycka våra åsikter öppet och ärligt utan rädsla för att bli kritiserade.

Smarter together

Vi delar med oss av idéer till varandra, inte bara med våra närmaste kollegor utan över olika discipliner och serviceområden. Genom att lära tillsammans bidrar vi till att främja en mångsidig gemenskap där kunskap flödar fritt, där samarbetet inte känner några gränser, och där alla kan känna att de hör hemma här.