Fortsätt till innehåll

Felanalys och kva­li­tets­sä­kring

Upplever du problem med utbyte, fältfel eller kundklagomål? Osäker på om din komponent uppfyller kraven? På Etteplan har vi stött på och löst otaliga utmaningar inom felanalys och kvalitetssäkring. Oavsett vilket problem det kan vara så har vi expertisen för att stödja dig.

Identifiera grundorsaken till produktfel

Produkter kan oväntat misslyckas av olika anledningar, som exempelvis designbrister, produktionsfel, fel materialval eller helt enkelt lågkvalitativa komponenter. Dessa fel kan uppstå under produktutveckling, produktion eller hos slutanvändare. Med vår felanalystjänst genomför vi en grundlig analys för att undersöka roten till problemet och identifiera orsakerna bakom. Vårt mål är att ge dig en omfattande förståelse för varför problemet uppstått. 

Vi utnyttjar vår kunskap om komponent- och tillverkningsteknik samt felmekanismer för att genomföra en noggrann analys. Denna information hjälper dig inte bara att förstå orsakerna bakom felet utan stärker också din position vid förhandlingar med leverantörer. 

Felanalys och miljötestning för optimalt resultat

I produktutvecklingsprojekt spelar vårt laboratorium för felanalys en avgörande roll för att säkerställa att prototyper uppfyller kvalitetskraven för olika komponenter. Genom att kombinera omfattande testmöjligheter med felanalys kan vi snabbt identifiera fel och minska antalet iterationer under produktutvecklingen. Detta leder i slutändan till kostnadsbesparingar och time-to-market. 

Kvalitetssäkring för pålitliga produkter

När det gäller kvalitetssäkring är det viktigt att identifiera kritiska faktorer som påverkar tillförlitligheten vid val av komponenter. Detta blir särskilt viktigt för produkter med hög garantifrekvens eller de som används i affärskritiska system. Vårt team undersöker ingående på komponentnivå för att säkerställa toppkvalitet. 

Data som erhålls genom vår analys av kvalitetssäkring är ovärderlig. Även den minsta defekten i en enhet kan leda till betydande garantikostnader och skada varumärket. Baserat på vår analys kan vi rekommendera de bästa komponenterna för att garantera en pålitlig produktlansering. 

Vi tillhandahålla skräddarsydda lösningar som effektivt hanterar dina utmaningar, garanterar hög kvalitet och främjar meningsfullt framsteg över olika branscher. Lita på oss som din pålitliga samarbetspartner för felanalys och kvalitetssäkring. 

Ställ en fråga till vår expert

Alexander Tollsner

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.