Fortsätt till innehåll

Si­mu­le­ringsdri­ven design

Vi tror att innovation får kraft av simuleringsdriven design. Detta synsätt revolutionerar produktutvecklingen genom att ersätta traditionella testdrivna metoder med virtuella prototyper. Genom att utnyttja kraften i simuleringar möjliggör vi snabbare iterationer, tidig identifiering av problem och snabb lösning.

Kraften i elektromagnetisk (EM) simulering

Efterfrågan på elektromagnetisk (EM) simulering är enorm på grund av komplexiteten hos antenn-designer, en accelererande digital Bus Speed och det ständigt ökande behovet av högre frekvenser som drivs av teknologier som 5G. Våra simuleringar erbjuder ett sätt att minimera fysiska prototyper, bedöma hastigheten för dataöverföring och optimera energianvändningen. 

Genom att sömlöst integrera EM-simulering i produktutvecklingsprocessen effektiviserar vi finjusteringen av prototyper. Detta eliminerar behovet av onödiga iterationer och accelererar betydligt utvecklingscyklerna jämfört med traditionella metoder. 

Oavsett om du ger dig in på en bredare resa inom elektronikproduktutveckling eller har specifika simuleringsbehov, så är vårt team av experter inom EM-simulering redo att hjälpa dig att nå dina mål. Vår mission är att hjälpa våra kunder att "få det rätt första gången". 

3D-strålning: Täcker alla vinklar

Vår expertis sträcker sig till 3D-strålningssimuleringar, som omfattar allt från antennsimuleringar till radiotäckning och trådlös kraftöverföring. Vi använder avancerade tekniker som skärmningseffektivitet och SAR(specifik absorptionshastighet)-analys. 

Genom våra antennsimuleringar säkerställer vi optimal användning av tillgängligt utrymme och garanterar topprestanda i olika miljöer. Vi utnyttjar kraften i ANSYS-verktyg samtidigt som vi är anpassningsbara efter dina specifika önskemål. 

För RF-kretsanalys använder vi RF-krets-simulatorer för att finjustera impedansanpassning och optimera kritiska parametrar som förstärkarstabilitet, linjäritet, förstärkning och brusnivå. Monte Carlo-analys hjälper till att identifiera kostnadseffektiva toleransvärden för att säkerställa att dina konstruktioner uppfyller strikta standarder. 

Power integrity: Säkerställande av toppprestanda

Våra tjänster inkluderar resonansanalys av kretskort, IR-Drop-analys och en noggrann undersökning av eldistributionssystemet för att förbättra produktens prestanda. Simulering av Power integrity i tidiga faser spelar en avgörande roll för att förebygga en mängd relaterade problem med kretskortdesign. 

Resonansanalys avslöjar potentiella problem och möjliggör förebyggande åtgärder som finjustering av avkopplingskondensatorer och eliminering av resonansstrukturer. Vi använder tillförlitliga verktyg som ANSYS och Mentor HyperLynx för simulering av Power integrity för att säkerställa att dina höghastighetsgränssnitt uppfyller branschstandarder. 

Signalintegritet: Tidig upptäckt för optimal kretskortdesign

Våra simuleringar är utmärkta när det gäller att identifiera potentiella signalintegritetsproblem tidigt i designprocessen, vilket garanterar skapandet av optimala kretskortsdesigner. Våra metoder omfattar både 2,5D- och 3D-simuleringar för höghastighet i frekvensdomänen. 

Vi analyserar egenskaper som impedans, Return loss, Insertion loss, FEXT (Far-End Crosstalk, framåtöverföring), NEXT (Near-End Crosstalk, bakåtöverföring), Intrapair phase difference (intraparfasskillnad) och Group delay (gruppfördröjning) i frekvensdomänen. I tidsdomänen analyserar vi mätvärden som Eye diagrams med hjälp av IBIS-data (I/O Buffer Information Specification), inklusive Peak ISI (Inter-Symbol Interference), Noise margin och Jitter. 

För att noggrant modellera enkel- eller differentiell karakteristisk impedans inom olika strukturer, från kabeltvärsnitt till komplexa kretskortdesigner, litar vi på vår 2D-fältlösare. Denna precision i design och prestanda uppnås med hjälp av ANSYS-verktyg. 

RF- & mmWave: Optimering av prestanda

Vid utveckling av RF- och mmWave (millimetervåg) utnyttjar vi RF-krets- och system-simuleringar för att optimera stabilitet, linjäritet, förstärkning och brusnivå i förstärkare. Vår expertis sträcker sig över RF-kretsanalys och systemsimuleringar för att säkerställa att dina konstruktioner uppfyller de högsta standarderna för prestanda och tillförlitlighet. 

Kraftelektronik: Hantering av likströmsresistans och kapacitans

Våra möjligheter sträcker sig till kraftelektronik, där vi analyserar likströmsresistans och kapacitetsanalys. Vi hanterar och minskar skin- och närhetseffekterna för att uppnå överlägsen prestanda och effektivitet i kraftsystem med elektronik. 

När det gäller EM-simuleringar är vårt team av experter här för att vägleda dig genom hela processen, vilket säkerställer din framgång med att uppnå de högsta standarderna av excellens från början av ditt projekt. Kontakta oss idag. 

Ställ en fråga till vår expert

Alexander Tollsner

Sales Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.