Fortsätt till innehåll

Sjöfart och offshore

Etteplan erbjuder tjänster för de olika stadierna i teknikprojekt inom offshore och sjöfart, både för nya fartyg och eftermonteringar. Vi kan de tekniska kraven på kryssningsfartyg, färjor, RoPax-fartyg, lastfartyg och tankfartyg, isbrytare och forskningsfartyg. Vi hjälper kunderna att uppfylla tekniska säkerhetskrav och förordningar för varje typ av fartyg.

Omfattande erbjudande för sjöfarts- och offshorebranschen

Vi tar ett övergripande ansvar för konstruktionsprojektet och levererar en komplett lösning inklusive skrov, design av el och inredning, FEM-beräkningar och utformning av däcksutrustning. Etteplans omfattande domänkunskap inom skrovdesign gäller inte enbart fartyg utan även flytande strukturer, till exempel badbassänger och flytande plattformar. Vi löser effektivt strukturella problem genom analys av styrka, vibrationer och utmattning. Etteplan gör både globala och lokala FE-analyser och CFD-analyser för alla kundbehov. Vår speciella kompetens innefattar även kollisionsanalyser för att stimulera skadorna på ett fartyg om det skulle krocka med ett isberg, till exempel.

Etteplans breda utbud av kompetenser inom sjöfart och offshore bygger på djupgående branschkunskap och en unik meritlista. Våra kunder drar nytta av vårt flexibla arbetssätt och vår förmåga att öka antalet ingenjörer efter projektets behov. Vi servar ledande företag inom offshore, marina varv och skeppsbyggnad, som Rauma Marine Construction Ltd (RMC), Aker Arctic, Royal Caribbean Cruises Ltd, Arctech Helsinki Shipyard och Meyer Turku, såväl som mindre företag inom varvsindustrin. Etteplan inspekterade till exempel klassificeringsritningarna och FEM-beräkningarna, inklusive analysen av påtvingade svängningar, inför driftsättningen av Harmony of the Seas, världens största kryssningsfartyg byggt av Royal Caribbean Cruises Ltd.

Vi klarar de hårda kraven på teknisk dokumentation inom offshore-branschen

Våra tjänster inom teknisk dokumentation uppfyller kraven i Shipdex™-protokollet, som har utvecklats för att standardisera tekniska och logistiska data inom det internationella sjöfartssamfundet. Vi stöder våra kunder i deras efterlevnad av Shipdex™-protokollet genom metoder för tekniskt skrivande (Simplified Technical English) och tekniska illustrationer (Simplified Technical Illustrations) samt avancerade informationssystem och mjukvaruverktyg. Värdet för kunden bygger på högkvalitativa data som är lätta att hantera och återanvända i olika publikationer både i print och online.

Ställ en fråga till vår expert

Mikko Tuominen

Regional Director

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.