Fortsätt till innehåll

Ef­ter­mark­nads­lös­nin­gar

Att tillhandahålla eftermarknadslösningar som teknisk support, underhållstjänster, reservdelar, uppgraderingar under produktlivscykeln och tillgångsförvaltning är idag avgörande för såväl OEM:er, som teknikleverantörer och renodlade serviceorganisationer. Tjänsterna möjliggör ökade intäktsströmmar, bättre kundrelationer och därmed en starkare marknadsposition för företaget. Att minimera driftstopp blir allt viktigare för våra kunder.

Förstå den verkliga kostnaden av driftsstopp

När industriell utrustning har sålts och installerats kräver kunderna olika eftermarknadslösningar under utrustningens livscykel. På en konkurrensutsatt marknad kan erbjudanden inom eftermarknadstjänster differentiera ett företag och stärka kundlojaliteten. Värdefull återkoppling från marknaden kan också bidra till strategiska produktförbättringar. 

På Etteplan förstår vi vikten av att minimera driftsstopp. Avgörande faktorer som tillgänglighet på reserv- och slitagedelar, arbetsstyrkans kompetens samt tillgången till teknisk support är sådana som behöver utvärderas i arbetet. Redan i forskning- och utvecklingsprocessen bör tillverkare också följa principen "design for serviceability" (DFS) för att möjliggöra smidig reparation och service. 

Vikten av ett tjänsteinriktat synsätt

Att dra nytta av nya teknologier och anta en tjänsteinriktad strategi kan transformera ett serviceföretag. Tekniska innovationer främjar nya affärsmodeller som i sin tur skapar ett ökat kundvärde och genererar nya intäktströmmar. Digital övervakning och analys av data skapar förutsättning för tidig identifiering av potentiella problem. Det medför en övergång från preventivt till prediktivt underhåll. Tillgång till digital, användarvänlig teknisk information underlättar självdiagnos och minskar därmed arbetsbelastningen för serviceteamet.  

Förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR), digitala tvillingar och simuleringar underlättar upplärning av servicemedarbetare och minskar medelreparationstiden (Mean Time To Repair, MTTR). Effektivitet vid reparationer stöds också av användarvänliga och välorganiserade kataloger för reserv- och slitagedelar, vilket säkerställer snabb och smidig logistik. 

Optimering av eftermarknadstjänster

Ett partnerskap med Etteplan säkrar effektiva eftermarknadslösningar som reducerar oväntade driftsstopp och skapar mervärde för alla intressenter. 

  • Med ett proaktivt synsätt och ny teknologi hjälper vi till att identifiera och förebygga problem med driftsstopp. Detta gör vi genom hela R&D-processen och leveransprocessen under utrustningens livscykel. 
  • Genom att använda dataanalys för att snabbt och effektivt identifiera och lösa problem hjälper vi till med förebyggande och prediktivt underhåll. 
  • Vi förstår att högkvalitativ teknisk information är avgörande för att upprätthålla kundnöjdheten, öka servicen och säkerställa överensstämmelse med regleringar. 

Etteplans tjänster för effektiva ef­ter­mark­nads­lös­nin­gar

Tjäns­teerb­ju­dande

En kundorienterad affärsmodell och tjänsteerbjudanden till kund är nödvändigt för att lyckas inom servicebranschen och skapa en god kundupplevelse. Att behärska och utveckla välutformade reservdelskataloger, reservdelsspecifikationer, serviceinstruktioner och driftrutiner är centralt för en serviceorganisation.

Överlämning till kunden

Serviceorganisationer behöver samarbeta med distributionsteam för att genomföra överlämningen till kund. Detta kan inkludera installation, driftsättning, kvalificering och introduktion för kundens egen personal. Serviceorganisationen behöver sköta garantiperioden och tillhandahålla supporttjänster och andra kontraktbaserade åtaganden.

Utbildning

Att säkerställa optimal och avsedd användning av produkter och utrustning är av yttersta vikt. Våra utbildningslösningar, inklusive digitala tvillingar eller simulatorer, skapar en användarcentrerad träningsmiljö. Vårt utbildningsmaterial består av högkvalitativt innehåll såsom e-learning-moduler, onlineutbildning, klassrumsmaterial, infografik, virtuell verklighet (VR) och mycket mer.

Teknisk support

Högkvalitativ teknisk dokumentation är avgörande för att upprätthålla kundnöjdhet och säkerställa uppfyllandet av gällande regleringar. Leveransportaler, tekniska rapporter, felsökningsinstruktioner och användarsupport är nyckelfaktorer för att säkra underhållskapacitet under produktlivscykeln, och upprätthålla produktens säkerhet, cybersäkerhet och tillförlitlighet.

Un­derhållst­jäns­ter

Förebyggande underhållstjänster och prediktiv analys är kärnan i resultatbaserade affärsmodeller där SLA:er (service level agreements) och serviceavtal tillämpas. Etteplan tillhandahåller effektiv dataanalys, drift- och underhållsanvisningar, service- och reparationsinstruktioner samt snabbguider för att lösa alla tänkbara behov som en kund eller serviceorganisation kan ha.

Re­serv­del­ser­vice

Etteplan erbjuder ett brett utbud av tjänster rörande reservdelsinformation med syftet att optimera underhåll- och reparationsprocesser. Vi tillämpar hantering av delar och analys av dess data för att säkerställa korrekt information om äldre produkter och OEM-detaljer för att harmonisera ditt utbud av reservdelar. Våra expertteam specialiserar sig på att skapa anpassade lösningar såsom online-reservdelskataloger, servicekit och 3D-illustrationer för maximal användarvänlighet.

Moderniseringar och uppgraderingar

Nyckeln till att optimera livslängden för en produkt ligger i möjligheten till uppgraderingar och moderniseringar under produktens livscykel. Vi hjälper dig att säkerställa kundsupport under hela produktens livscykel genom att erbjuda Application Lifecycle Management, mjukvaruuppdateringar och teknisk expertis för uppgraderingar. Vi kan också erbjuda våra kunder att genomföra säkerhetskontroller och tillhandahålla formulär och checklistor som används för platsundersökningar och tekniska revisioner.

Relaterade referenscase

Mer tillgänglig laddning av elbilar med Neste

TanaConnect® möjliggör datadrivna beslut för Tanas intressenter

Ställ en fråga till vår expert

Risto Pukki

VP TCS Service Solutions

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.