Siirry sisältöön

Huol­to­lii­ke­toi­min­nan ratkaisut

Huoltoliiketoiminnan ratkaisut, kuten tekninen tuki, huoltopalvelut, varaosat, elinkaaripäivitykset ja huolto-ohjelmat, ovat välttämättömiä laitevalmistajille (OEM), teknologiatoimittajille ja pelkästään palvelutoimintaa harjoittaville organisaatioille. Näiden ratkaisujen avulla voidaan merkittävästi lisätä liikevaihtoa, syventää asiakassuhteita ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla. Kaikkien osapuolten keskeisenä tavoitteena on investoinnin korkea käytettävyys.

Korkea käytettävyys lisää taloudellista hyötyä

Kun koneet ja laitteet on myyty ja asennettu, asiakkaat tarvitsevat erilaisia huolto- ja kunnossapitopalveluita tuotteen elinkaaren aikana. Kilpailluilla markkinoilla huoltoliiketoiminnan hyvä toteutus erottaa yrityksen muista kilpailijoista vahvistamalla asiakaskomusta sekä toimittajauskollisuutta ja edistämällä tuotekehitystä laadukkaan asiakaspalautteen avulla. 

Me Etteplanilla ymmärrämme korkean käytettävyyden merkityksen. Koneiden ja laitteiden käytettävyys riippuu tekijöistä kuten varaosien saatavuudesta, henkilöstön osaamisesta sekä teknisestä tuesta. Valmistajien on jo tuotekehitysvaiheessa noudatettava huollettavuussuunnittelun (DFS) periaatteita. 

Palvelukeskeinen lähestymistapa on kilpailuetu

Uusien teknologioiden hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa lisää kilpailuetua. Näiden innovaatioiden avulla luodaan uusia liiketoimintamalleja, jotka tuovat asiakashyötyjä ja lisäävät liikevaihtoa. Digitaaliset etävalvonnan ratkaisut ja analytiikka mahdollistavat ongelmien varhaisen tunnistamisen ja siirtymisen ennaltaehkäisevästä ennakoivaan kunnossapitoon. Asiakkaan pääsy digitaaliseen ja käyttäjäystävälliseen tekniseen ohjeistukseen helpottaa omatoimista ongelmanratkaisua ja keventää huoltohenkilöstön työkuormaa.

Lisätty todellisuus (AR), digitaaliset kaksoset (Digital Twin) ja simulaattorit tehostavat huoltohenkilöstön koulutusta, lyhentäen korjausaikaa (Mean Time To Repair, MTTR). Kattavilla ja hyvin laadituilla sähköisillä varaosakirjoilla tuetaan korjaavaa huoltoa ja varmistetaan nopea logistinen toimitus. 

Huolto- ja palveluliiketoiminnan optimointi

Kumppanuus Etteplanin kanssa varmistaa tehokkaat huoltoliiketoiminnan ratkaisut, vähentää odottamattomia seisokkeja ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille. 

  • Ennakoivan ajattelutavan ja parhaan teknologisen tuen avulla autamme tunnistamaan ja ehkäisemään koneiden ja laitteiden vikaantumiset aina tuotekehitysvaiheesta laitteen elinkaaren loppuun saakka. 
  • Autamme toteuttamaan tehokasta ennakkohuoltoa ja ennakoivaa kunnossapitoa käyttämällä dataa ja analytiikkaa ongelmien nopeaan tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. 
  • Ymmärrämme, että koneiden ja laitteiden laadukas tekninen ohjeistus on olennaista asiakastyytyväisyyden, palveluliiketoiminnan kehittämisen sekä vaatimustenmukaisuuden varmistamisen näkökulmasta. 

Etteplanin palvelut huol­to­lii­ke­toi­min­nan kehittämiseksi:

Huol­to­pal­ve­lui­den kehittäminen

Asiakaskeskeinen toimintamalli ja tuotteistetut huoltopalvelut ovat menestystekijöitä palveluliiketoiminnassa ja hyvän asiakaskokemuksen luomisessa. Sähköiset varaosakirjat, alkuperäisosien teknisen tiedon hallinta, huolto-ohjeet, elinkaariratkaisut ja toimintaohjeet ovat keskeisiä kehityskohteita palveluorganisaatioille.

Asiakastoimitus ja takuuaika

Huolto-organisaatioiden on tehtävä yhteistyötä tuotteen toimitusketjun kanssa asiakastoimituksen sujuvuuden takaamiseksi. Tämä yhteistyö voi sisältää asennuksen, käyttöönoton, loppuhyväksynnän ja asiakkaan henkilöstön perehdyttämisen. Huolto-organisaation on hoidettava takuuaika, tarjottava tuotetukea ja vastattava muihin sopimusvelvoitteisiin.

Koulutus

Koneiden ja laitteiden optimaalisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Koulutusratkaisumme, mukaan lukien digitaaliset kaksoset (Digital Twin) tai simulaattorit, luovat käyttäjäkeskeisen koulutusympäristön. Koulutusmateriaalimme koostuvat laadukkaista opetussisällöistä, mukaan lukien e-oppiminen, online-koulutukset, luokkahuonemateriaalit, infografiikat, ja virtuaalinen todellisuus (VR).

Tekninen tuotetuki

Laadukas tekninen dokumentaatio on olennaista asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Sähköiset jakelukanavat, tekniset tiedotteet, vianhakuoppaat ja loppukäyttäjän tuki ovat keskeisiä menestystekijöitä tuotteen elinkaaren, tietoturvan, suorituskyvyn ja turvallisuuden hallinnassa.

Huoltopalvelut

Ennakoiva huolto ja analytiikka ovat keskeisessä asemassa käytettävyyteen perustuvissa liiketoimintamalleissa, joissa sovelletaan palvelutasoon perustuvia huoltosopimuksia (SLA). Etteplan tarjoaa tehokasta data-analytiikkaa, käyttö- ja huolto-ohjeita, sekä pikaoppaita ratkaisemaan asiakkaan tai palveluorganisaation tekniseen tietoon ja huoltoon liittyviä tarpeita.

Varaosapalvelut

Etteplan tarjoaa laajan valikoiman varaosatiedon hallintaan liittyviä palveluita kunnossapidon ja korjaavan huollon optimoimiseksi. Teemme nimikehallintaa ja sovellamme analytiikkaa varaosatietojen hallinnassa. Varmistamme tuotannosta poistettujen tuotteiden sekä alkuperäisten varaosatietojen ajantasaisuuden ja harmonisoimme varaosiin liittyvää nimikkeistöä.


Asiantuntijamme ovat erikoistuneet räätälöityjen ratkaisujen toteutuksiin, kuten sähköisten varaosakirjojen luomiseen, huoltokitteihin ja 3D-räjäytyskuviin, jotta saavutetaan paras huollon käytettävyys.

Modernisoinnit ja elin­kaa­ri­päi­vi­tyk­set

Tuotteen pitkää elinkaarta tuetaan päivityksillä ja uudistamisella. Huolehdimme jatkuvasta asiakastuesta tarjoamalla sovellusten elinkaarenhallintaa (Application Lifecycle Management, ALM), tekemällä ohjelmistopäivityksiä sekä suunnitteluosaamista elinkaaren päivitystarkoituksiin. Lisäksi tuemme asiakkaitamme turvatarkastuksissa, lomakkeissa ja tarkastuslistoissa, jotka liittyvät paikan päällä tehtäviin kartoituksiin ja teknisiin tarkastuksiin.

Aiheeseen liittyvät referenssit

TanaConnect® luo Tanan sidosryhmille edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon

Laadukasta yl­lä­pi­to­pal­ve­lua huol­toa­se­maym­pä­ris­töi­hin

Kysy asiantuntijaltamme

Risto Pukki

VP TCS Service Solutions

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.