Siirry sisältöön

Etteplanin palvelualueet

Toimintamme on organisoitu kolmeen palvelualueeseen. Suunnitteluratkaisut vastaa 56 % konsernin liikevaihdosta, Ohjelmisto- ja sulautetutratkaisut 24 % ja Teknisen viestinnän ratkaisut 19 % (vuonna 2023).

Suunnitteluratkaisut

Suunnitteluratkaisuilla tarkoitetaan asiakkaan koneiden, laitteiden ja laitosten teknisten ominaisuuksien
innovointia, suunnittelua ja laskentaa tuotekehitystarpeisiin sekä tuotteen valmistusta varten. Toimeksiannot
ovat tyypillisesti uuden tuotteen tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua tai toimitussuunnittelua, jossa
tuote räätälöidään loppuasiakkaan vaatimusten ja markkina-alueen lainsäädännön mukaiseksi.

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut tarjoaa tuotekehityspalveluita sekä ohjelmisto- ja teknologiaratkaisuja,
jotka mahdollistavat asiakkaiden liiketoimintaprosessien digitalisoimisen sekä koneiden ja laitteiden
älykkyyden ja verkottumisen. Tyypillinen haaste on tarve kasvattaa liiketoimintaprosessien tai valmistuksen
tehokkuutta ja luoda uusia tuotteita markkinoille. Järjestelmien integroimisella voi varmistaa paremman
asiakaspalvelun, kustannustehokkuuden tai uusien tulovirtojen luomisen digitalisaation avulla

Teknisen viestinnän ratkaisut

Teknisen dokumentoinnin ratkaisuilla tarkoitetaan yksittäisen tuotteen käyttöohjeita tai tuotantolaitosten,
kuten tehtaiden, teknisten ominaisuuksien dokumentointia ja tiedon hallintaa. Palvelu kattaa myös
sisällön tuotantoa ja jakelua painetussa ja digitaalisessa muodossa. Teolliselle asiakkaalle hyvä tekninen
dokumentointi voi nostaa tuotteiden arvoa ja varmistaa, että tuotteita käytetään turvallisesti ja oikealla
tavalla. Asiakas saa meiltä keinoja parantaa kustannustehokkuutta ja läpimenoaikoja, nostaa laatua ja
pienentää ympäristöjalanjälkeä.