Toi­mi­tus­joh­ta­jan katsaus

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki 31. lokakuuta, 2023

Etteplanin tulos tammi-syyskuu 2023

Vuoden kolmas neljännes oli haastava ja kysynnän osalta kaksijakoinen. Euroopassa kulutuksen hidastuminen ja asiakkaiden toimitusmäärien lasku heikensivät kysyntätilannetta katsauskaudella. Toisaalta näimme katsauskauden loppua kohti pientä piristymistä tuotekehityksessä, ja joitakin tuotantoinvestointejakin käynnistyi. Epävarmuus on kuitenkin edelleen korkealla, asiakkaiden päätöksenteko uusien hankkeiden käynnistämisestä on hidasta ja kysynnässä esiintyy huomattavaa vaihtelua eri asiakastoimialojen kesken. Kiinassa markkinatilanne on geopoliittisten jännitteiden seurauksena edelleen haastava. Vallitsevassa tilanteessa liikevaihtomme kasvu pysähtyi ja liikevoittomme laski, ja jouduimme katsauskauden aikana tarkistamaan ohjeistustamme. Toteutimme katsauskauden aikana uusia sopeutus- ja tehostustoimia, joilla turvaamme kannattavuuttamme ja kykyämme toteuttaa investointeja liiketoiminnan kehittämiseen myös vallitsevassa markkinatilanteessa. Sopeutus- ja tehostamistoimien ja kasvun pysähtymisen takia
liiketoimintaamme sitoutui vähemmän pääomaa ja operatiivinen kassavirtamme parani selvästi.


Palvelualueistamme parhaiten menestyi Ohjelmisto- ja sulautetut järjestelmät. Vaikean alkuvuoden jälkeen näimme katsauskauden loppua kohti tuotekehityksessä pieniä piristymisen merkkejä, mutta ohjelmistohankkeita käynnistyi edelleen vähän. Kesällä saamamme merkittävät tilaukset paransivat palvelualueen tilannetta, ja toteutetut sopeutustoimet paransivat palvelualueen operatiivista tehokkuutta, minkä ansiosta kannattavuus palautui jälleen hyvälle tasolle. Investoimme myös palvelualueen kasvuun hankkimalla autoteollisuutta palvelevan High Vision Engineering Sweden AB:n Ruotsissa katsauskauden loppupuolella.


Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kysyntätilanne oli kohtuullinen. Asiakkaiden toimituksiin liittyvä suunnittelu väheni asiakkaiden toimitusmäärien laskiessa, mutta investointihankkeita käynnistyi jonkin verran. Projektihaasteet Keski-Euroopassa rasittivat hieman kannattavuutta, mutta operatiivinen tehokkuus säilyi kohtuullisen hyvänä. Investoimme katsauskauden alussa palvelualueen kasvuun hankkimalla teollisuusautomaatioprojekteihin keskittyvän LAE Engineering GmbH:n Saksassa.

Teknisen viestinnän palvelualue ei kehittynyt odotustemme mukaisesti. Kysyntä hidastui asiakkaidemme
toimitusmäärien laskiessa erityisesti Keski-Euroopassa, jossa meillä on enemmän kuluttajatuotteita valmistavia asiakkaita. Palvelualueen kannattavuus oli vaatimaton erityisesti Keski-Euroopassa, jossa operatiivinen tehokkuus oli heikko, ja myös sairaspoissaolojen suuri määrä vaikuttivat tulokseen. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ja odotamme kannattavuuden paranevan loppuvuoden aikana.

Venäjän hyökkäyssota ja Lähi-Idän kasvavat jännitteet pitävät yllä epävarmuutta markkinoilla ja tekevät
tulevan kehityksen ennustamisesta entistä vaikeampaa. Monipuolinen palveluntarjontamme on kuitenkin
osoittanut vahvuutensa myös epävarmassa markkinatilanteessa, ja olemme voittaneet esimerkiksi useita
ulkoistuksia. Suuntaamme nyt toimintaamme enemmän niille asiakastoimialoille, joissa odotamme kysyntätilanteen säilyvän hyvänä, ja pyrimme näin säilyttämään kokonaiskysyntätilanteemme kohtuullisena. Jatkamme myös investointeja kasvuun, jotta voimme jatkaa kannattavan kasvun tiellä myös vallitsevassa
markkinatilanteessa.Juha Näkki
toimitusjohtaja

31. lokakuuta 2023