Markkinanäkymät ja taloudellinen ohjeistus

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän hyökkäyssodan
jatkuminen Ukrainassa ja Lähi Idän konfliktin myötä edelleen kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Epävarmuus ja inflaatio sta aiheutunut korkojen nousu ovat hidastaneet asiakkaidemme investointihalukkuutta ja heikentäneet kysyntätilannetta joillakin asiakastoimialoilla. Kuitenkin puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiih dyttämiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen kasvussa. Kysynnässä esiintyy vaihtelua, ja vuosi 2024 käynnistyy epävarmassa ja hieman heikommassa kysyntätilanteessa. Markkinoilla odotetaan korkojen laskevan vuoden 2024 aikana ja uskomme sen piristävän investointeja ja parantavan kysyntätilannetta hyvälle tasolle .

Taloudellinen ohjeistus 2024

Etteplan antaa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä ja arvioi:
Vuoden 2024 liikevaihdon olevan 375-415 (2023: 360,0 ) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2024 liikevoiton (EBIT) olevan 28-34 (2023: 25,5 ) miljoonaa euroa.