Siirry sisältöön

Toimitusjohtaja ja muu johto

Johtoryhmä

Juha Näkki

Toimitusjohtaja

s. 1973, toimitusjohtaja, DI

Helena Kukkonen

Talousjohtaja

s. 1972, talousjohtaja, KTM

Jukka Lahtinen

Johtaja, globaali myynti

s. 1963, johtaja, globaali myynti, insinööri

Eric Tengstrand

Johtaja, Solutions and Technologies

s. 1981, johtaja, Solutions and Technologies, insinööri

Tero Leppänen

Johtaja, Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut

s. 1974, johtaja, Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut, DI, insinööri

Riku Riikonen

Johtaja, Suunnitteluratkaisut

s. 1977, johtaja, Suunnitteluratkaisut, DI

Outi Torniainen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

s. 1965, markkinointi- ja viestintäjohtaja, VTK

Minna Tornikoski

Henkilöstöjohtaja

s. 1970, henkilöstöjohtaja, DI (tuotantotalous)

Mikael Vatn

Senior Vice President, Technical Communication Solutions

s. 1967, johtaja, Teknisen dokumentoinnin ratkaisut, insinööri, MBA

Toimitusjohtaja

Vuoden 2012 alusta yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Juha Näkki (s. 1973). Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä konsernin asioiden hoitamisesta hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin, mutta hän ei ole hallituksen jäsen. Toimitusjohtaja osallistuu myös hallituksen valiokuntien työskentelyyn. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii samalla konsernijohtajana.

Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka hallitus on hyväksynyt. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo hänen toimintaansa.

Tarkemmat tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 2023 löytyvät erillisestä yhtiön julkaisemasta toimielinten palkitsemisraportista 2023 ja yhtiön kotisivuilta. Yhtiön palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Muu johtoryhmä

Toimitusjohtaja nimeää operatiivisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa ja kehittää ja valvoo kaikkia yhtiön johdon vastuulla olevia asioita, mukaan lukien konsernin ja liiketoimintayksiköiden strategioihin, yrityskauppoihin ja merkittäviin pääomamenoihin, divestointeihin, yhtiön yrityskuvaan, kuukausiraportointiin, osa- ja puolivuosikatsauksiin, vastuullisuuteen, sijoittajasuhteisiin ja henkilöstöpolitiikan pääperiaatteisiin liittyvät asiat. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Tilikaudella 2023 Etteplan Oyj:n johtoryhmään kuuluivat:

 • Juha Näkki (s. 1973), toimitusjohtaja, 107 739 osaketta
 • Per-Anders Gådin (s.1965), johtaja, yritysostoprosessit ja liiketoiminnan kehittäminen, 13 182 osaketta
 • Petri Ikonen (s. 1964), johtaja, Solutions & Technologies, 7 297 osaketta
 • Helena Kukkonen (s. 1972), talousjohtaja, 2 956 osaketta
 • Jukka Lahtinen (s. 1963), johtaja, globaali myynti, 7 689 osaketta
 • Veikko Lamminen (s. 1960), johtaja, Operational Excellence, 13 524 osaketta
 • Tero Leppänen (s. 1974), johtaja, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut, 2 446 osaketta
 • Riku Riikonen (s. 1977), johtaja, Suunnitteluratkaisut, 2 353 osaketta
 • Outi Torniainen (s. 1965), markkinointi- ja viestintäjohtaja, 8 563 osaketta
 • Minna Tornikoski (s. 1970), henkilöstöjohtaja, 4 549 osaketta
 • Mikael Vatn (s. 1967), johtaja, Teknisen viestinnän ratkaisut, 12 856 osaketta

Osakeomistukset on ilmoitettu 31.12.2023 vallitsevan tilanteen mukaan, ja niissä on huomioitu myös johtoryhmän jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset.