Siirry sisältöön

Osinko ja maksuhistoria

Osinkopolitiikka

Etteplan Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön osinkopolitiikasta. Aiemmin yhtiöllä ei ole ollut julkaistua osakepolitiikkaa, mutta yhtiö on pääosin maksanut osinkoa 50% osakekohtaisesta tuloksesta pyöristettynä alaspäin.

Etteplanin osinkopolitiikka on seuraava:

  • Etteplan pyrkii maksamaan kasvavaa osinkoa ottaen huomioon yhtiön vahvan kasvustrategian
  • Osingon vaihteluväli 35-60 % osakekohtaisesta tuloksesta
  • Osingonmaksu kerran vuodessa

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkona 0,36 euroa osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2023, ja osinko maksetaan 18.4.2023.

Osinko 2007-2022

20070,21 euroa osakkeelta
20080,08 euroa osakkeelta
20090,04 euroa osakkeelta
20100,10 euroa osakkeelta
20110,10 euroa osakkeelta
20120,15 euroa osakkeelta
20130,11 euroa osakkeelta
20140,15 euroa osakkeelta
20150,15 euroa osakkeelta
20160,16 euroa osakkeelta
20170,23 euroa osakkeelta
20180,30 euroa osakkeelta
20190,35 euroa osakkeelta
20200,34 euroa osakkeelta
20210,40 euroa osakkeelta
20220,36 euroa osakkeelta