Siirry sisältöön

Tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta tukee yrityksesi tutkimus- ja kehitystyötä mahdollistamalla merkittävimpien ilmastoon vaikuttavien tekijöiden optimoinnin tuotantoprosessin, raaka-aineiden ja toimitusketjun osalta. Tuotteen hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaen potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille tuotteen ympäristösuorituskyvyn ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Tuotteen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjälkilaskenta ottaa tyypillisesti huomioon tuotteen koko elinkaaren – ns. kehdosta hautaan. Tuotteen hiilijalanjälki on myös mahdollista rajata kattamaan esimerkiksi vain raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen ilmastovaikutukset. 

Tietyillä aloilla asiakkaat tai jopa lainsäädäntö edellyttävät ilmastovaikutusten laskentaa. Selvityksen käyttötarkoitus määrittää tyypillisesti hiilijalanjälkilaskennan laajuuden, ja palvelumme on räätälöitävissä hyvinkin spesifiin tarpeeseen.

Laskentamenetelmämme takaavat luotettavat tulokset, sillä tuotteen hiilijalanjäljen laskennassa noudatetaan kansainvälisiä standardeja: elinkaariarvioinnin standardit (ISO 14040 ja 14044) sekä tuotteen hiilijalanjälkilaskennan standardi (ISO 14067). Asiantuntijamme takaavat tarpeisiinne parhaiten soveltuvat menetelmät ja ohjeet.

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen käytön positiivisia ilmastovaikutuksia

Vähentävätkö tuotteenne asiakkaittenne ilmastovaikutuksia verrattuna tällä hetkelle käytössä oleviin vaihtoehtoihin? Hiilikädenjälkilaskentamme avulla voit selvittää tuotteesi positiiviset ilmastovaikutukset. Hiilikädenjälkeä syntyy, jos tuote vähentää käyttäjän hiilijalanjälkeä esimerkiksi säästämällä energiaa tai kestämällä pidempään kuin perinteiset tai nykyisin käytössä olevat tuotteet.

Hiilikädenjälki lasketaan vertailemalla baseline-ratkaisun ja tarkasteltavan ratkaisun päästöjä. Täten hiilikädenjälkilaskennassa lasketaan sekä tarkasteltavan tuotteen hiilijalanjälki että -kädenjälki.

Hiilikädenjälkilaskennan tuloksia voidaan käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa, päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien tiedottamisessa ja neuvonnassa sekä asiakkaiden käyttämien tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parannusmahdollisuuksien tunnistamisessa. Hiilikädenjälkilaskennan avulla voit osoittaa asiakkaasi saavuttaman päästövähennyksen käyttäessään tuotettanne tai ratkaisuanne sen sijaan, että esittäisit aiheutettua haittaa (ts. aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt), mikä yleensä esitetään hiilijalanjälkituloksina.

Laskemme myös rakennusten hiilijalanjäljen

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan avulla tarjoamme tietoa rakennuksen ilmastovaikutuksista sen eri elinkaaren vaiheissa. Laskentaan sisältyviä vaiheita ovat tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppu. Tyypillisesti lasketaan myös elinkaaren aikana syntyvät ilmastohyödyt, eli rakennuksen hiilikädenjälki. Hiilikädenjälki kuvaa ilmastohyötyjä, joita voidaan saavuttaa rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennusten hiilijalanjälki lasketaan Suomessa tyypillisimmin Ympäristöministeriön vähähiilisyyden arviointimenetelmään perustuen.

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää suunnittelun ja vähähiilisen rakentamisen tukena esimerkiksi toimittajan valinnassa, materiaalivalinnoissa sekä rakennusmenetelmien valinnassa. Tulokset voidaan myös esittää rakennusosakohtaisina, jolloin löydetään merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat osakohdat. Näin voidaan priorisoida vähähiilisiä toimenpiteitä kaikkein kriittisimpiin osakohtiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi.  

Alustava hiilijalanjälkilaskenta suoritetaan yleensä hankesuunnitteluvaiheessa, jossa luodaan hiilibudjetti. Kuitenkin jo tarveselvitysvaiheessa hankkeen hiilijalanjälkitavoitteita voidaan asettaa. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa laskentaa tarkennetaan päästöjen vähentämismahdollisuuksien tunnistamiseksi ja ohjaten suunnitteluprosessia asetettujen tavoitteiden ja hiilibudjetin saavuttamiseksi. Käyttö- ja huoltovaiheiden laskennat mahdollistavat saavutettujen tavoitteiden ja halutun hiilijalanjäljen tason todentamisen.

Toteutamme rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan tarpeenmukaisen menetelmän (esimerkiksi ympäristösertifikaatit kuten RTS, BREEAM ja LEED) mukaisesti. Meillä on kokemusta hiilijalanjäljen arvioinnista eurooppalaisen standardin (EN 15978:2011) sekä ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisen arviointimenetelmän ja eurooppalaisen LEVEL(S) -kehyksen mukaisesti. Suoritamme hiilijalanjälkilaskennat toiveisiisi mukautettuna rakennusprojektin eri vaiheissa.

Kysy asiantuntijaltamme

Emma Salminen

Project Manager

Pakollinen kenttä

Kun lähetät tämän lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojakäytäntömme.