Przejdź do treści

Ślad węglowy produktu

Kalkulacje dotyczące emisji CO2 produktu stanowią wartościowe narzędzie dla Twojej firmy. Wspierają badania i prace rozwojowe, które mają na celu optymalizację kluczowych czynników wpływających na proces produkcji, surowce i łańcuch dostaw w kontekście zmian klimatycznych. Wyniki tych obliczeń mogą być wykorzystane w komunikacji i działaniach marketingowych, aby zaprezentować potencjalnym i obecnym klientom efektywność środowiskową produktu w kontekście wpływu na środowisko.

Wpływ węglowy produktu stanowi miarę ilości emitowanych gazów cieplarnianych obejmujący cały cykl życia danego produktu. Obliczenia zwykle uwzględniają każdy etap tego cyklu. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia kalkulacji tylko dla wybranych fazy, takich jak produkcja i transport surowców lub produkcja samego produktu, jeśli jest to klient tego wymaga.  

Nasze metody obliczeniowe opierają się na wymaganiach wynikających z międzynarodowych standardów oceny cyklu życia (ISO 14040 i 14044) oraz obliczania śladu węglowego produktu (ISO 14067). Dzięki kompetencjom naszych specjalistów, możemy zagwarantować bardzo precyzyjne wyniki, które budują Twoją wiarygodność.  

Ślad węglowy, a pozytywne skutki klimatyczne wynikające z wykorzystania produktu

Czy Twoje produkty mają mniejszy wpływ na klimat w porównaniu do innych dostępnych alternatyw na rynku? Dzięki naszym obliczeniom możemy pokazać pozytywne skutki klimatyczne wynikające z użytkowania Twojego produktu.  

Ślad węglowy to miara redukcji emisji gazów cieplarnianych przez produkt, na przykład poprzez oszczędność energii lub dłuższą żywotność, w porównaniu do konwencjonalnych lub obecnie stosowanych produktów. W naszych kalkulacjach porównujemy bazowe rozwiązanie z energooszczędnym produktem, co umożliwia nam ocenę zarówno pozostawionego śladu węglowego, jak i okreśłenie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Wyniki tych obliczeń mogą być wykorzystane w celach marketingowych, komunikacyjnych oraz do informowania i doradzania decydentom czy innym interesariuszom.  

Badanie śladu węglowego pomaga podkreślić ekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania Twojego produktu, skupiając się nie tylko na emisji gazów cieplarnianych, ale także na pozytywnym wpływie na klimat. 

Obliczenia śladu węglowego budynków

Dokonujemy obliczeń śladu węglowego budynku, dostarczając informacje o jego wpływie klimatycznym na różnych etapach cyklu życia. Uwzględniamy różne etapy - etap produkcji, budowy, użytkowania i końca eksploatacji (rozbiórki). Otrzymasz także informacje dotyczące  korzyści klimatycznych, jakie można osiągnąć na przestrzeni całego cyklu życia budynku. 

 Wyniki obliczeń wpływu węglowego budynku mogą być wykorzystane do wsparcia planowania i budowy obiektów o niskiej emisji, na przykład w zakresie wyboru dostawców, materiałów i metod konstrukcji.  

Wyniki mogą również być przedstawione dla poszczególnych elementów budynku. To umożliwia identyfikację kluczowych czynników wpływających na środowisko naturalne. Takie podejście pozwala na wybór działań o niskiej emisji w kluczowych obszarach. 

Dzięki naszym obliczeniom możemy przedstawić korzyści klimatycznych związanych z używaniem danego budynku. Ślad węglowy to miara redukcji emisji CO2 w porównaniu do innych budynków. Obliczenia uwzględniają wszystkie ważne etapy, takie jak produkcja, budowa, użytkowanie i rozbiórka budynku, aby ocenić jego wpływ na klimat. Nasi eksperci mogą dokonują tych obliczeń zgodnie z różnymi metodami, takimi jak certyfikacje środowiskowe (np. BREEAM, LEED). Posiadamy doświadczenie w ocenach śladu węglowego zgodnych z europejskim standardem (EN 15978:2011) oraz europejskim ramami LEVEL(S) i Metodą Oceny Niskoemisyjności Budynków, opracowaną przez Ministerstwo Środowiska. Wykonujemy obliczenia, dopasowując się do Twoich preferencji na różnych etapach projektu budowlanego. 

Podobne referencje

Obliczenia śladu węglowego i mapa drogowa pomagają VEO osiągnąć cele klimatyczne.

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.