Przejdź do treści

Ślad węglowy projektu

W trakcie opracowania różnych projektów, takich jak inwestycje w nowe zakłady lub rozwój istniejących zakładów produkcyjnych, zarówno inwestorzy, właściciele, jak i inni interesariusze są często zobowiązani do przeprowadzenia oceny jego wpływu na środowisko oraz obliczeń śladu węglowego. Służą one do potwierdzenia wpływu projektu na środowisko i jego potencjału redukcji emisji, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji.

Ślad węglowy projektu odnosi się do emisji gazów cieplarnianych generowanych przez cały cykl życia projektu. Zwykle projekty mają na celu ocenę wpływu klimatycznego, obejmującego zarówno ślad węglowy, jak i pozytywne efekty klimatyczne, takie jak odcisk węglowy. Jednak w niektórych przypadkach są również oceniane inne wpływy na środowisko. 

Wiedza dotycząca obliczeń zrównoważonego rozwoju

Przeprowadzamy badania oparte na metodach oceny cyklu życia dla różnych projektów zgodnie z ogólnymi standardami LCA (np. ISO 14040 i 14044), ale także innymi wytycznymi specyficznymi dla danego przypadku, których użycie jest określane na podstawie konkretnych potrzeb i celów badania. Nasz zespół ma doświadczenie w wykonywaniu obliczeń zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą UE w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II) dla zakładów produkujących biopaliwa, a także obliczeń potencjału redukcji emisji dla wniosków projektowych do Funduszu Klimatycznego i Funduszu Innowacji UE. Zajmujemy się wstępnymi obliczeniami różnych alternatyw procesowych, które mogą być wykorzystane do rozwoju procesu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Dyrektywa UE RED (II), tj. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 promująca stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, ustanawia kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw wykorzystywanych w transporcie i produkcji energii. W Etteplan wykonujemy obliczenia zgodnie z dyrektywą RED i wytycznymi Fińskiego Urzędu ds. Energii (Energiavirasto), aby zapewnić zgodność z wymaganymi systemami zrównoważonego rozwoju dla producentów. 

Fundusz Innowacji to program finansowany przez UE, który wspiera innowacyjne technologie o potencjale redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby ubiegać się o dofinansowanie, projekt musi spełnić wymaganie dotyczące określenia potencjału redukcji emisji przez zastosowanie ustalonej reguły obliczeniowej. Przeprowadza się analizę potencjału redukcji emisji projektu na przestrzeni 10 lat w porównaniu do scenariusza, w którym projekt nie zostanie wprowadzony. W przypadku aplikowania do Funduszu Innowacji dla projektów z sektora przemysłu wysokoenergetycznego (EII), dokonuje się obliczeń dotyczących potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Wybierz Etteplan dla wiarygodnych obliczeń śladu węglowego projektu

W niektórych typach i etapach projektów, przepisy krajowe wymagają oceny wpływu klimatycznego. Nasi eksperci mają doświadczenie w przeprowadzaniu takich ocen na poziomie pojedynczego projektu zgodnie z procedurą EIA, a także na poziomie programowym (SEA). Nasze raporty, zgodnie z procedurą EIA, identyfikują i oceniają bezpośrednie i pośrednie skutki emisji i zachowania związanego z węglem oraz powiązane ryzyka dotyczące zmian klimatu w różnych rodzajach projektów. Oceniamy ogólny wpływ projektu na globalne ocieplenie poprzez porównanie całkowitych emisji różnych alternatyw do krajowych i regionalnych emisji oraz celów redukcji emisji. 

Jeśli potrzebujesz wiarygodnego obliczenia śladu węglowego projektu, które pomaga w redukcji emisji przy jednoczesnym spełnianiu kryteriów zrównoważonego rozwoju i przepisów krajowych, wybierz Etteplan. Nasza silna wiedza na temat metod analizy cyklu życia, zgodności ze wytycznymi RED, aplikowaniem do Funduszu Innowacji oraz oceny wpływu na środowisko umożliwia nam dostarczanie precyzyjnych i wartościowych wniosków dla Twoich projektów. 

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.