Ga naar inhoud

CO2-voetafdruk project

Bij verschillende projecten, zoals investeringen in fabrieken of de ontwikkeling van een productieplant, willen financiers, eigenaars en belanghebbenden, evenals wetgevers, vaak weten wat de impact op het milieu is. Dit kan gaan om de beoordeling van milieueffecten gedurende de levensduur van het project of berekeningen van CO2-uitstoot. Het is gebruikelijk - en vaak vereist - om de CO2-voetafdruk van het project te berekenen, om de impact op het milieu te verifiëren en mogelijkheden te vinden voor emissiereductie, bijvoorbeeld in vergelijking met traditionele productiemethoden.

De CO2-voetafdruk van een project is de totale uitstoot van broeikasgassen gedurende de hele levenscyclus ervan. Projecten beoordelen vaak de klimaatimpact, inclusief de CO2-voetafdruk en eventuele positieve effecten op het klimaat (zoals een 'carbon handprint'). Soms worden ook andere milieu-impacten beoordeeld.

Expertise in duurzaamheidsberekeningen

Bij Etteplan zijn we gespecialiseerd in duurzaamheidsberekeningen. We voeren studies uit voor verschillende projecten met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) methoden. We volgen daarbij de algemene LCA-standaarden, zoals ISO 14040 en 14044, en gebruiken ook specifieke richtlijnen die zijn afgestemd op de behoeften van de studie. Ons team heeft ervaring met het uitvoeren van duurzaamheidsberekeningen volgens de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) voor biobrandstofproducerende installaties. We doen ook berekeningen van het emissiereductiepotentieel voor projectaanvragen bij het Klimaatfonds en het EU Innovatiefonds. Daarnaast kunnen we voorlopige berekeningen uitvoeren voor verschillende procesalternatieven, die kunnen worden gebruikt voor procesontwikkeling vóór financieringsaanvragen.

De EU Richtlijn RED (II), ook bekend als Richtlijn 2018/2001, stelt duurzaamheidscriteria vast voor biobrandstoffen die worden gebruikt in transport en energieopwekking. Bij Etteplan voeren we berekeningen uit om te zorgen dat producenten voldoen aan de vereiste duurzaamheidssystemen volgens de RED-richtlijnen en de richtlijnen van de Finse Energieautoriteit (Energiavirasto).

Het Innovatiefonds is een financieringsprogramma van de EU dat zich richt op innovatieve technologieën die de uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. Om financiering aan te vragen, moet je het potentieel voor emissiereductie van je project bepalen volgens een specifieke berekeningsmethode. Deze berekening kijkt naar hoeveel broeikasgassen je project kan verminderen in een periode van 10 jaar in vergelijking met een scenario waarin je project niet wordt uitgevoerd. Wij voeren deze berekeningen uit voor financieringsaanvragen voor projecten in de categorie 'energie-intensieve industrieën' (EII) van het Innovatiefonds.

Kies Etteplan voor betrouwbare CO2-voetafdruk berekeningen van je project

Bij bepaalde projecten is het wettelijk verplicht om de klimaatimpact te beoordelen. Onze experts hebben ervaring met het uitvoeren van milieueffectbeoordelingen op project- en programma-niveau. We identificeren en evalueren de directe en indirecte effecten op emissies en koolstofputten, evenals klimaatgerelateerde risico's. We vergelijken de totale uitstoot van verschillende alternatieven met nationale en regionale emissies en emissiereductiedoelen om het totale effect op de opwarming van de aarde te beoordelen.

Als je betrouwbare CO2-berekeningen wilt voor jouw project, die emissiereductie stimuleren en voldoen aan duurzaamheidscriteria en wetgeving, kies dan voor Etteplan. We hebben sterke expertise in levenscyclusanalyse, naleving van RED-richtlijnen, aanvragen bij het Innovatiefonds en milieueffectbeoordeling. We bieden nauwkeurige en waardevolle inzichten voor jouw projecten.

Stel onze expert een vraag

Frank Zwegers

Business Developer

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.