Ga naar inhoud

Duurzaam­heids­tools op maat

Bij Etteplan begrijpen we dat concrete acties nodig zijn om effectief met het klimaat om te gaan en emissies te verminderen. Daarom bieden we aangepaste tools aan om organisaties te helpen bij het aanpakken van duurzaamheid. Onze tools omvatten klimaat roadmaps en CO2-voetafdruk calculators. We bieden ook sjablonen en hulpmiddelen aan voor het beheren van milieueffecten.

Betere duurzaamheidsrapportages en minder CO2-uitstoot met een klimaatplan

Ons aangepaste klimaatplan is een tool die jouw organisatie helpt om duurzaam te worden. Het biedt duidelijkheid, stelt haalbare doelen en vergemakkelijkt communicatie over milieuvriendelijke acties. Onze klimaatplannen tonen de huidige CO2-uitstoot van jouw bedrijf, stellen klimaatdoelen en geven een routekaart met maatregelen om de uitstoot te verminderen.

Het maken van het klimaatplan omvat workshops met belangrijke personen uit jouw organisatie om maatregelen te identificeren en te plannen. We stellen een implementatieschema op en wijzen verantwoordelijkheden toe om de CO2-uitstoot te verminderen. De impact van deze maatregelen wordt numeriek beoordeeld met scenario-analyse. We blijven het plan updaten en monitoren de uitstoot om jouw klimaatwerk te ondersteunen en successen te benadrukken, evenals verbeterpunten.

Beoordeel mogelijke veranderingen in de CO2-uitstoot met een scenario-analyse

Het klimaatplan evalueert de emissiereducties die worden bereikt door vastgestelde maatregelen. Dit gebeurt door middel van scenario-analyse, waarbij mogelijke veranderingen in CO2-uitstoot worden beoordeeld. Deze analyse helpt bij het stellen van klimaatdoelen en het beoordelen van de effectiviteit van de maatregelen ten opzichte van deze doelen.

De scenario-analyse maakt gebruik van organisatorische berekeningen van CO2-uitstoot, nationaal en internationaal klimaatbeleid, en de impact van geïdentificeerde maatregelen op de verwachte uitstootontwikkeling van de organisatie. De effecten van de maatregelen worden berekend op basis van beschikbare gegevens en aannames. Het basislijnscenario houdt rekening met verwachte veranderingen in de bedrijfsomgeving, zoals wetgeving met betrekking tot verplichte biobrandstoffendistributie en koolstofneutrale ontwikkeling van energieproductie.

Onafhankelijke beoordeling van klimaateffecten binnen jouw bedrijf met CO2-voetafdrukcalculators

We maken aangepaste tools om CO2-voetafdrukken te berekenen, zowel voor bedrijven als producten, ongeacht de sector. Onze tools variëren van eenvoudige spreadsheets tot geautomatiseerde calculators en webapplicaties die naadloos integreren met andere monitoringsystemen zoals Power BI en financiële monitoringsystemen.

Met deze tools kun je ervoor zorgen dat je de juiste stappen onderneemt om emissiereducties en andere doelen op tijd te behalen. Onze tools volgen levenscyclusanalysestandaarden en het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Aangepaste duurzaamheidstools en sjablonen voor het beheer van milieueffecten

We hebben naast klimaatplannen en CO2-voetafdrukcalculators ook sjablonen en tools voor het beheer van andere milieueffecten. Deze hulpmiddelen kunnen worden aangepast aan jouw behoeften en helpen je jouw duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Stel onze expert een vraag

Frank Zwegers

Business Developer

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.