Ga naar inhoud

Beoordeling levenscyclus (LCA)

Life Cycle Assessment (LCA) biedt waardevolle informatie over de milieu-impact van producten, diensten of systemen gedurende hun hele levenscyclus. Deze informatie kan op verschillende manieren worden gebruikt om je bedrijfsvoering te verbeteren, zoals bij onderzoek en ontwikkeling, financieringsaanvragen, het onderscheiden van concurrenten, en communicatie en marketing. We voeren ook kritische beoordelingen uit van LCA- en CO2-voetafdrukstudies en stellen Milieu Productverklaringen (MPV) op.

LCA onderzoekt de milieu-impact tijdens de hele levensduur

LCA is een methode om de milieu-impact van een product, systeem of dienst te beoordelen. Het kan verschillende milieueffecten meten, zoals klimaatverandering, verzuring, eutrofiëring, waterverbruik en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Onze LCA-studies volgen de internationale normen ISO 14040 en 14044 en beoordelen de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus. Hierdoor kunnen we de belangrijkste fasen identificeren. We kunnen ook andere LCA-gebaseerde regels en richtlijnen toepassen, afhankelijk van wat nodig is, zoals PEF/PEFCR.

LCA biedt geweldige kansen om het milieu te verbeteren door de belangrijkste factoren die milieueffecten veroorzaken te identificeren. De resultaten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Voor productontwikkeling in onderzoek en ontwikkeling
  • Om je te onderscheiden van concurrenten
  • Als onderdeel van communicatie- en marketingstrategieën

Onze experts hebben uitgebreide ervaring in het uitvoeren van LCA- en CO2-voetafdrukstudies in verschillende sectoren. We hebben zowel interne studies uitgevoerd voor klanten (bijvoorbeeld om technologieën te vergelijken) als beoordelingen voor communicatie met belanghebbenden.

Environmental Product Declaration (EPD) geeft vergelijkbare informatie over de milieu-impact

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gestandaardiseerd document dat uitgebreide informatie geeft over de milieueffecten van een product tijdens zijn hele levenscyclus. Dit document wordt gebruikt in zowel B2B- als B2C-communicatie. EPD's worden opgesteld volgens productcategorie-regels (PCR) en zijn gebaseerd op een LCA-studie. Hierdoor kunnen de resultaten in EPD's vergeleken worden met andere EPD's die volgens dezelfde berekeningsregels zijn opgesteld. Daarnaast worden EPD's altijd geverifieerd door een derde partij.

Naast het verstrekken van EPD-documentatie, streven we er ook naar om je begrip van de milieuprestaties van jouw product te verbeteren. We geven duidelijke uitleg over de achtergrond van de resultaten en de belangrijke factoren die invloed hebben op de milieueffecten.

Kritische evaluatie waarborgt de kwaliteit van LCA- of CO2-voetafdrukstudies

Onze critical review dienst zorgt voor kwaliteitsborging van LCA- of CO2-voetafdrukstudies. We controleren of de studies voldoen aan normen, consistentie en transparantie. We volgen internationale normen ISO 14044 en ISO/TS 14071.

Ons reviewproces resulteert in een rapport met waardevolle feedback en suggesties ter verbetering van de studie. We voeren reviews uit voor zowel onze eigen studies als studies van andere partijen. Bij het beoordelen van onze eigen studie zorgen we voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de reviewer.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Life Cycle Assessment diensten en hoe we kunnen helpen bij het realiseren van een duurzame toekomst.

Stel onze expert een vraag

Frank Zwegers

Business Developer

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.