Przejdź do treści

Ocena cyklu życia

Ocena cyklu życia (LCA) dostarcza cennych informacji dotyczących wpływu produktów, usług lub całych systemów na środowisko naturalne w trakcie całego ich cyklu życia. Te informacje mogą być wykorzystane w różnorodny sposób - do poprawy działalności Twojej firmy, w badaniach rozwojowych, wnioskach o dofinansowanie różnych działań. Wyróżniają Ciebie także na tle konkurencji, oraz pomagają budować pozytywny wizerunek.

Ocena cyklu życia identyfikuje wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu

Ocena Cyklu Życia (LCA) jest metodą, która identyfikuje wpływy środowiskowe na przestrzeni całego cyklu życia produktu, systemu lub usługi. LCA uwzględnia różne aspekty środowiskowe, takie jak zmiany klimatu (ślad węglowy), zakwaszenie, eutrofizacja, ślad wodny i zubożenie zasobów naturalnych. Ponadto, oprócz przeprowadzania badań LCA, dokonujemy krytycznych przeglądów tych badań oraz przygotowujemy Deklaracje Środowiskowe dotyczące Produktów (EPD). 

Nasze badania LCA są oparte na międzynarodowych standardach ISO 14040 i 14044. Przeprowadzamy ocenę wpływów środowiskowych na wszystkich etapach cyklu życia - od początku do końca. Dzięki temu możemy zidentyfikować kluczowe momenty w całym tym okresie. W razie potrzeby możemy również stosować inne metody obliczeniowe i wytyczne oparte na LCA, takie jak PEF/PEFCR. 

Przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA) stanowi świetną okazję do zwiększenia efektywności ekologicznej poprzez identyfikację obszarów wymagających rozwoju oraz kluczowych czynników wpływających na oddziaływanie na środowisko. 

  • Rozwój produktu jako część badań i rozwoju 
  • Wyróżnienei na tle konkurencji  
  • Strategie komunikacji i marketingu 

Nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analiz cyklu życia (LCA) oraz badaniach śladu węglowego dla różnych sektorów i branż. Dostarczamy zarówno wewnętrzne studia dla klientów, takie jak porównanie technologii, jak i zewnętrzne oceny, które mogą być wykorzystane do komunikacji z interesariuszami publicznymi. 

EPD dostarcza szczegółowe informacje i analizę porównawczą w zakresie efektów ekologicznych danego produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) jest standardowym dokumentem, który służy do komunikacji zarówno w relacjach B2B, jak i B2C. EPD szczegółowo przedstawia wpływ środowiskowy produktu na każdym etapie jego cyklu życia. Wszystkie EPD opierają się na badaniach analizy cyklu życia (LCA) i są przygotowywane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kategorii produktów (PCR). Dzięki temu można porównać wyniki prezentowane w różnych EPD, które zostały opracowane z użyciem tych samych reguł obliczeniowych. Dodatkowo, wszystkie EPD są poddawane weryfikacji przez niezależną stronę. 

Naszym celem jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób Twój produkt wpływa na środowisko, z czego wynika sytuacja oraz jakie są najistotniejsze czynniki, które ją kształtują. 

Krytyczne spojrzenie, które wpływa na jakość studiów LCA i badań śladu węglowego

Zależy nam na wysokiej jakości studiów LCA oraz badań dotyczących śladu węglowego pod kątem zgodności z normami. Zapewniamy, że badania są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi i standardami, a metody użyte są uzasadnione w kontekście celów badawczych. 

Opracowane przez nas raporty i oświadczenie zawierają cenne uwagi i sugestie mające na celu poprawę jakości studium. Przestrzegamy międzynarodowych norm ISO 14044 oraz ISO/TS 14071 podczas przeprowadzania analizy zarówno własnych badań, jak i tych prowadzonych przez inne podmioty. W przypadku recenzowania naszych własnych badań zapewniamy niezależność i bezstronność recenzenta. 

Jeśli chcesz uzyskać rzetelną analizę wpływu Twoich usług lub produktów na środowisko naturalne, promować zrównoważony rozwój oraz pokazać swoje zaangażowanie w lepszą przyszłość, współpracuj z Etteplan. Skontaktuj się już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach oceny cyklu życia oraz jak możemy pomóc Ci wpłynąć na zmianę. 

Podobne referencje

Obliczenia śladu węglowego i mapa drogowa pomagają VEO osiągnąć cele klimatyczne.

Firma Paptic bada wpływ swoich produktów na środowisko

Zadaj pytanie

Tomasz Badowski

Sales Director

Pole obowiązkowe

Po przesłaniu formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przesłanie formularza oznacza akceptację naszej polityka prywatności.